Medlemmer

Her kan du læse mere om, hvem der er medlem af Affald.dk.

Flere steder i landet tilbyder foreningens medlemmer gratis undervisningsforløb for skoler og ungdomsuddannelser. Du kan finde oplysninger på dit nærmeste undervisningstilbud ved at klikke på din kommune.

Affaldsplus Aalborg Forsyning Randers Kommune Vesthimmerland Forsyning Nomi4s Revas AFLD Herning Kommune Silkeborg Forsyning Vejle Kommune Reno Djurs Kredsløb Horsens Kommune RenoSyd Middelfart Kommune Assens Forsyning Odense Renovation FFV Renovation A/S Vand og Affald VestForbrænding A-R-C Norfors REFA BOFA ARGO Vestforbrændingen A-R-C Fors DINforsyning Favrskov Forsyning Frederikshavn Forsyningen

Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning

Det er Aalborg Forsyning, der står for affaldshåndteringen i Aalborg Kommune.

Hos Aalborg Forsyning sætter de affald, spildevand, gas, vand og varme på skemaet gennem leg og aktiv deltagelse, så ungerne bliver klogere på genanvendelse, bæredygtighed og ressourcer.  

Affaldplus

AffaldPlus

AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommune.

YderZonen er AffaldPlus’ unikke og eventyrlige formidlingscenter, hvor børn og unge fra de seks ejerkommuner gennem ekspeditioner lærer om bæredygtighed og får en grundlæggende forståelse for, hvordan innovation og udvikling er nøglen til en varig og bæredygtig udnyttelse af Jordens ressourcer.

AFLD

AFLD

AFLD er et kommunalt affaldsselskab ejet af Billund, Ikast-Brande, Hedensted, Herning, Ringkøbing-Skjern og Varde kommune, og AFLD varetager en bred vifte af affaldsrelaterede opgaver for ejerkommunerne.

I ejerkommunerne findes der forskellige og varierende undervisningstilbud for skoleklasser og børnehaver, der handler om ressourceforbrug og sortering af affald. Kontakt den pågældende kommune eller AFLD for at høre mere.

ARC

ARC

ARC er affaldsselskab for Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommuner.

ARC inviterer skoleelever og studerende i de fem ejerkommuner til at deltage i målrettede læringsforløb, så de kan få indblik i energiteknologi og ressourceforståelse. På den måde forsøger ARC at så bæredygtige frø hos de kommende generationer.

ARC
ARGO

ARGO

ARGO er et affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner.

ARGO vil gerne bidrage til, at børn og unge i deres ejerkommuner lærer om affald, energiudnyttelse og genanvendelse og tilbyder derfor skoler og institutioner at komme på besøg på deres kraftvarmeværk, genbrugspladser, genbrugsanlæg og deponi. ARGO deltager desuden i "åben skole" i samarbejde med flere af deres ejerkommuner.

Assens Forsyning

Assens Forsyning

Assens Forsyning sørger for kommunens affaldssystemer, spildevandssystemer samt Assens Vandværk.

Hos Assens Forsyning kan elever lære om genbrug, affald, klimaudfordringer og om de ting, der har med cirkulær økonomi og FN’s verdensmål at gøre. Det kan foregå via rundvisning på deres genbrugspladser, renseanlæg og vandværket i Assens, eller Assens Forsyning kommer ud til skoler, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

BOFA

BOFA

BOFA er Bornholms affaldsselskab, som står for den samlede affaldshåndtering på klippeøen.

Affaldstårnet er Bornholms grønne formidlingscenter, hvor børn, unge og voksne kommer på besøg og lærer om bæredygtighed. Her får de en grundlæggende forståelse for, hvordan innovation og udvikling er nøglen til en varig og bæredygtig udnyttelse af Jordens ressourcer.

Dinforsyninglogo

DIN forsyning

DIN Forsynings skoletjeneste tilbyder gratis forløb, besøg og materialekasser indenfor forsyningsarterne affald/genbrug, drikkevand, spildevand og fjernvarme.

Skoletjenesten ønsker gennem målrettede og sjove aktiviteter, at lære børn og unge at behandle miljøet med omtanke og gøre dem til ambassadører for en bæredygtig livsstil.

Målgruppen for Skoletjenestens aktiviteter er primært skoler og daginstitution, men arbejder også med andre grupper.

Elretur

Elretur

Elretur er en privat non-profit organisation, der håndterer alt elektronikaffald og batterier for deres medlemmer.

Logo 01 Stor (1)

Favrskov Forsyning

Favrskov Forsyning sørger for at hente affald hos borgerne i Favrskov Kommune, og vi står klar til at hjælpe med sorteringen på genbrugspladserne.

Vi vil gerne inspirere og uddanne børn og unge fra skoler og institutioner med viden om, hvordan vi passer på miljøet og genbruger mest muligt. Det er væsentligt, at de kommer godt fra start med den rigtige viden og gode vaner.

Derfor tilbyder vi forskellige aktiviteter og undervisningsforløb, der kan sætte affald, genbrug og miljø på dagsorden og skoleskemaet.

FFV Energi Og Miljø

FFV Energi & Miljø A/S

FFV Energi & Miljø A/S afhenter dagrenovation og genbrug i hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hos FFV Energi & Miljø A/S har børn og unge mulighed for at lære en masse om affald, vand og varme ved at besøge et rensningsanlæg, vandværk, varmeværk og genbrugspladser.

FORS LOGO WEB 2021 Bredformat STOR

Fors A/S

I Holbæk kommune er det Fors A/S, der sørger for, at affald fra private husstande og genbrugspladserne sorteres og indsamles korrekt, inden det sendes videre.

På genbrugspladserne tilbyder Fors A/S rundvisninger og undervisning i skraldets historie, sortering og genanvendelse. Undervisningen består af historiefortælling, quiz og gode drøftelser om elevernes egne genbrugsvaner.

Fors A/S har en vifte af undervisningsforløb tilhørende de fire forsyningsarter vand, spildevand, fjernvarme og affald.

Forsyningen Logo Venstre CMYK (1)

Forsyningen

Frederikshavn Forsyning er en multiforsyningskoncern, hvor Frederikshavn Affald udfører affaldsindsamlingen og driften af genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune.  

Med fokus på åbenhed og læring om affaldets rejse og affaldssortering arrangerer vi rundvisninger for skoler, virksomheder og foreninger på genbrugspladsen, anlæg og ressourcecenter. 

 

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes genbrugsguider besøger kommunens skoler, SFO'er og børnehaver og lærer børn og voksne om genbrug, genanvendelse og bæredygtighed. Besøgene handler om dagligdagens affaldssortering og om affald som en ressource i et nationalt og globalt perspektiv, og de kan tilpasses til alle klassetrin. Målet er, at eleverne skal forstå, at affald er en del af et stort kredsløb og få nogle gode vaner, som efterfølgende kan implementeres i deres og familiens dagligdag. Frederiksbergs borgere kan også møde genbrugsguiderne ved forskellige arrangementer og events og fx på det ugentlige loppetorv ved Frederiksberg Rådhus.

Herning Kommune

Herning Kommune

Herning Kommunes Affaldsskole er et gratis undervisningstilbud til kommunens skoler, daginstitutioner og foreninger. Affaldsskolen tilbyder undervisning inden for affald, ressourcer, bæredygtighed, natur og miljø samt rundvisninger på alle kommunens genbrugspladser. De kommer meget gerne på besøg, eller man kan besøge dem i deres undervisningshus ved Løvbakke Naturcenter, som man også selv kan booke på egen hånd.

Horsens Kommune

Horsens Kommune - Affald og Genbrug

Affald og Genbrug er ansvarlig for håndteringen af affald i Horsens Kommune, og de arbejder hver dag for at genbruge mere og tænke mere cirkulært.

Du har altid mulighed for at komme på rundtur på en af deres genbrugspladser eller få besøg af en affaldsekspert i din klasse til et oplæg om affald, genbrug og ressourcer. Går du i 5. klasse, har Affald og Genbrug i efteråret et særligt forløb, hvor du kan få rundvisninger, prøve en skraldebil og meget mere. For børnehaver er der mulighed for at låne en temakasse med bøger og affaldsaktiviteter.

Kredsløb

Kredsløb

Kredsløb står for den samlede affaldshåndtering i Aarhus Kommune og leverer fjernvarme til 95% af indbyggerne i kommunen.

Hos Kredsløb har børn og unge mulighed for at dykke ned i det fantastiske univers omkring affald, klima, bæredygtighed, miljø og ressourcer helt virkelighedsnært med et besøg på Affaldsskolen, REUSE eller genbrugspladsen – eller man kan få et onlineforløb.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune sørger for affaldsindsamlingen i kommunen samt driften af genbrugspladserne.

Hos Middelfart Kommune kan elever og lærer komme på rundvisning på genbrugspladsen og lære, hvordan affaldet bliver håndteret, og hvad der videre sker med affaldet. Eleverne får viden om, hvorfor affaldet skal sorteres, og hvad affaldet kan blive til.

Nomi4s

Nomi4s 

Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Hvad sker der med affaldet, når vi smider det ud? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at håndtere affald bæredygtigt? Nomi4s tilbyder rundvisning og undervisning på deres formidlingscentre eller på en af genbrugspladserne for skoleklasser, borgerforeninger, ældreklubber, virksomheder og andre interesserede grupper.

Norfors

Norfors

Norfors er et affaldsselskab for Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Norfors Besøgscenter er et stærkt tilbud til skolerne, hvor skolens teori kan møde Norfors hverdag. Eleverne får et indblik i ressourcernes verden og morgendagens energiforsyning gennem lærerige hands-on oplevelser og viden om, hvordan affaldet bliver til energi.

Odense Renovation

Odense Renovation 

Odense Renovation tager sig af alle typer affaldshåndtering i Odense Kommune.

Hos Odense Renovation sættes der fokus på vores påvirkning af naturen: Ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges af mennesker. Du kan tage klassen med på studietur ud i virkeligheden - besøg genbrugspladsen på Snapindvej og få en affaldsoplevelse i undervisningslokalet. Eller bestil et klassesæt med affaldsbøger eller få skolebesøg.

Randers Kommune

Randers Kommune - Affaldskontoret

Affaldskontoret tager sig af affaldshåndtering i Randers Kommune.

Hos Affaldskontoret kan børn og unge komme på fantastiske og sanselige ekspeditioner, hvor de lærer om affald, bæredygtighed, klima og ressourcer.

REFA

REFA

REFA indsamler og behandler affald fra hele Lolland-Falster.

REFA's skoletjeneste lærer børn og unge om ressourcer, miljø og energi gennem praktiske øvelser og rundvisninger på deres anlæg.

Reno Djurs

Reno Djurs

Reno Djurs er et affaldsselskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Hos Reno Djurs hjælper de meget gerne jeres skole med at få affald på skemaet, og de skræddersyer gerne forløb sammen med jer. Elever kan få besøg af Reno Djurs’ affaldsforebygger og formidler, der sammen med eleverne gennemfører en affaldsindsamling på skolens grund, eller de kan besøge genbrugspladsen eller deponianlægget.

Renosyd

Renosyd

Renosyd er værdiselskab for Odder og Skanderborg Kommuner.

Hvis du fx vil gennemføre et undervisningsforløb om miljø og genbrug, så brug et besøg hos Renosyd som et spændende indslag. Børn og unge er fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de bliver klædt godt på til at forstå, hvad bæredygtighed og ressourcer er, og hvordan det er en del af vores hverdag, fx når vi sorterer affald. Ved at involvere børn og unge i temaet gennem leg, opgaver og sjove aktiviteter i blandt andet børnehaven og skolen, får de både viden og gode vaner, som de også kan tage med hjem.

Vejle Kommune

Ressourcer & Genbrug - Vejle Kommune

Ressourcer & Genbrug står for affaldshåndteringen i Vejle Kommune.

Sammen med Økolariet i Vejle giver Ressourcer & Genbrug elever mulighed for at lære om affald og genbrug. Økolariet tilbyder skræddersyede undervisningsforløb i affald og ressourcer til elever i børnehaver og grundskoler. Undervisningen foregår i et inspirerende lokale, der er dedikeret til affalds- og ressourceformidling, og forløbene kan tages alene eller kobles til et besøg på genbrugspladsen.

Revas

Revas

Revas er et kommunalt affaldscenter i Viborg Kommune.

Gode vaner skabes tidligt og virker bedst, hvis man forstår, hvorfor man gør tingene og samtidig kan se effekten af det, man gør. Det er udgangspunktet, for alt hvad de gør hos Revas.

Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern

I Ringkøbing-Skjern Kommune står vi i afdelingen Genbrug for affaldshåndteringen.

Vi glæder os til at udvikle et formidlingstilbud til kommunens børn og unge, hvor de vil lære om genanvendelse, bæredygtighed og ressourcer.

Affaldsskolen vil blive i spor til indskoling, mellemtrin og udskoling.

I 2024 arbejder vi på udviklingen af det første spor: Rundvisning og undervisning for 2. klasse på kommunens genbrugspladser.  

Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning

Silkeborg Forsyning står for affaldsindsamling og drift af fire genbrugspladser og en genbrugsbutik i Silkeborg Kommune.

Hos Silkeborg Forsyning tilbyder de udendørs rundvisninger til skoleklasser.

Vand Og Affald

Vand og Affald

Vand og Affald står bl.a. for indsamling af affald og driften af genbrugspladserne i Svendborg Kommune.

Vand og Affalds skoletjeneste tilbyder skoler, institutioner og foreninger viden om rent drikkevand, rensning af spildevand og miljørigtig håndtering af affald.

Vestforbrænding Nyt Logo

Vestforbrænding

Vestforbrænding er et affaldsselskab for 19 kommuner i Storkøbenhavn.

Formidlingscentret på Vestforbrænding byder børn og unge ind i en verden, hvor de bl.a. prøver kræfter med sorteringens kunst, arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald, og de udvider deres kompetencer i og viden om energioptimering.

Med andre ord: De lærer om affald, bæredygtighed, klima og ressourcer, når de besøger Vestforbrændings formidlingscenter.

Vesthimmerlands Forsyning

Vesthimmerlands Forsyning

Vesthimmerlands Forsyning varetager opgaver inden for affald og vand i Vesthimmerlands Kommune.

På Skraldeskolen lærer eleverne om affaldshåndtering, sortering, genbrug og omtanke for miljøet, og der er mulighed for at besøge genbrugspladsen og renseanlægget. Og har du brug for et redskab til at kickstarte de gode klimasamtaler, kan du låne spillet "Klimasamtaler".