Elektronik

Der er rigtig mange produkter, der bliver til elektronikaffald, når de er slidt op. Næsten alt, der har en ledning eller et batteri, hører ind under denne kategori. Computer, fjernsyn, køleskab, komfur, telefon, støvsuger og el-tandbørste. Man kunne blive ved.

Shutterstock 317318915
Elektronik

Film om elektronik

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere elektronikaffald til genanvendelse. 

Elektronik

Film om elektronik

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere elektronikaffald til genanvendelse. 

Elektronik

Producentansvar

Dansk elektronikaffald er omfattet af producentansvar. Det betyder, at både dem, der laver elektronik, og dem, der sælger elektronik, har ansvaret for at få det behandlet, når det er blevet til affald.

Producenterne skal mærke deres produkter, så forbrugerne kan se, at det ikke skal sorteres som restaffald, når de vil skille sig af med det.

Det er også Dansk Producentansvarssystem, der sørger for, at alt vores elektronikaffald bliver registreret og målt, så vi kan følge med i udviklingen.

Producent
Elektronik

Producentansvar

Dansk elektronikaffald er omfattet af producentansvar. Det betyder, at både dem, der laver elektronik, og dem, der sælger elektronik, har ansvaret for at få det behandlet, når det er blevet til affald.

Producenterne skal mærke deres produkter, så forbrugerne kan se, at det ikke skal sorteres som restaffald, når de vil skille sig af med det.

Det er også Dansk Producentansvarssystem, der sørger for, at alt vores elektronikaffald bliver registreret og målt, så vi kan følge med i udviklingen.

Elektronik

Energimærkning

Efterhånden som vores forskellige elektriske apparater er blevet mere og mere energieffektive, har vi været nødt til at lave energimærkningen om. Skulle man for et par år siden købe en vaskemaskine, var det ofte ikke et spørgsmål, om den var A- eller C-mærket, men om hvor mange plusser, der kom efter bogstavet.

Det var svært at finde ud af, om et produkt mærket med A+ måske slet ikke var det bedste for miljøet. Derfor har man sat en ny mærkningsordning i gang. Det går fra A til G, og der er ingen plusser.

Indtil videre har elektriske produkter begge mærkninger, men fra november 2021 har de kun skulle have det nye mærke.

Det nye mærke indeholder flere informationer end bare energiforbruget, og det indeholder en QR-kode, som man kan scanne med sin smartphone for at få ekstra information om produktet og dets miljøpåvirkning.

Energimærkning Nyt
Elektronik

Energimærkning

Efterhånden som vores forskellige elektriske apparater er blevet mere og mere energieffektive, har vi været nødt til at lave energimærkningen om. Skulle man for et par år siden købe en vaskemaskine, var det ofte ikke et spørgsmål, om den var A- eller C-mærket, men om hvor mange plusser, der kom efter bogstavet.

Det var svært at finde ud af, om et produkt mærket med A+ måske slet ikke var det bedste for miljøet. Derfor har man sat en ny mærkningsordning i gang. Det går fra A til G, og der er ingen plusser.

Indtil videre har elektriske produkter begge mærkninger, men fra november 2021 har de kun skulle have det nye mærke.

Det nye mærke indeholder flere informationer end bare energiforbruget, og det indeholder en QR-kode, som man kan scanne med sin smartphone for at få ekstra information om produktet og dets miljøpåvirkning.

Elektronik

Skal du købe nyt?

Selv om du i dag har et køleskab, som fungerer godt, men som bruger meget strøm, er det ikke sikkert, at det er det mest miljørigtige at skifte det ud med et mere energieffektivt køleskab.

Det koster mange ressourcer at producere et nyt køleskab, og derfor kan det oftest bedst betale sig at beholde sit gamle køleskab så længe som muligt - både for økonomiens og miljøets skyld.

Det samme gælder mange andre elektronikprodukter.

Hvidevarer
Elektronik

Skal du købe nyt?

Selv om du i dag har et køleskab, som fungerer godt, men som bruger meget strøm, er det ikke sikkert, at det er det mest miljørigtige at skifte det ud med et mere energieffektivt køleskab.

Det koster mange ressourcer at producere et nyt køleskab, og derfor kan det oftest bedst betale sig at beholde sit gamle køleskab så længe som muligt - både for økonomiens og miljøets skyld.

Det samme gælder mange andre elektronikprodukter.

Elektronik

Direkte genbrug

Brugte computere, mobiltelefoner og andet elektronik kan ofte genbruges, men lige nu er det ikke sat i system af den offentlige affaldsindsamling. Flere og flere firmaer går dog ind på markedet og sælger brugt elektronik. Hvis du støder på ord som refurbished, pre-owned eller secondhand om et produkt, er det firmaet, der har tjekket, at produktet virker, og måske giver de en garanti på det. Undersøg om nogen vil sælge dit elektronik videre, hvis du smider noget elektronik ud, som stadig fungerer eller kan repareres.

1033 Ny Mobil
Elektronik

Direkte genbrug

Brugte computere, mobiltelefoner og andet elektronik kan ofte genbruges, men lige nu er det ikke sat i system af den offentlige affaldsindsamling. Flere og flere firmaer går dog ind på markedet og sælger brugt elektronik. Hvis du støder på ord som refurbished, pre-owned eller secondhand om et produkt, er det firmaet, der har tjekket, at produktet virker, og måske giver de en garanti på det. Undersøg om nogen vil sælge dit elektronik videre, hvis du smider noget elektronik ud, som stadig fungerer eller kan repareres.

Elektronik

Genanvendelse af elektronik

Hvis ikke elektronik kan genbruges, skal det sorteres rigtigt, når det bliver til affald. Du kan give det tilbage til butikken, når du køber nyt, eller du kan aflevere det på genbrugspladsen. Det skal sorteres til enten småt eller stort elektronik.

I 2019 blev der indsamlet mere end 90.000 tons elektronik til genanvendelse fra husholdninger og erhverv. Det svarer til 18 kilo per indbygger.

Når produkterne er blevet afleveret på genbrugspladsen eller hos forhandleren, bliver de kørt til specielle behandlingsanlæg, hvor elektronikken bliver skilt ad.

Mange af materialerne kan genanvendes, da elektronik indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter. Udover metal indeholder elektronik også plast – og ofte også glas – som egner sig godt til at blive genanvendt.

Hvis elektronikaffaldet ender i spanden med restaffald, er det med til at øge mængden af fossilt CO2 i røggassen fra affaldsenergianlæggene. Det vil desuden gøre mængden af skadelige stoffer i restprodukterne efter forbrænding større. Det skyldes, at elektronik indeholder tungmetaller, som ikke kan brænde, men som ender i slaggen.

143 Computer Indvendigt

Hvis ikke elektronik kan genbruges, skal det sorteres rigtigt, når det bliver til affald. Du kan give det tilbage til butikken, når du køber nyt, eller du kan aflevere det på genbrugspladsen. Det skal sorteres til enten småt eller stort elektronik.

I 2019 blev der indsamlet mere end 90.000 tons elektronik til genanvendelse fra husholdninger og erhverv. Det svarer til 18 kilo per indbygger.

Når produkterne er blevet afleveret på genbrugspladsen eller hos forhandleren, bliver de kørt til specielle behandlingsanlæg, hvor elektronikken bliver skilt ad.

Mange af materialerne kan genanvendes, da elektronik indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter. Udover metal indeholder elektronik også plast – og ofte også glas – som egner sig godt til at blive genanvendt.

Hvis elektronikaffaldet ender i spanden med restaffald, er det med til at øge mængden af fossilt CO2 i røggassen fra affaldsenergianlæggene. Det vil desuden gøre mængden af skadelige stoffer i restprodukterne efter forbrænding større. Det skyldes, at elektronik indeholder tungmetaller, som ikke kan brænde, men som ender i slaggen.

Klar til at gå på opdagelse?

Metal Shutterstock

Læs mere om metal

Genbrugsbutik Tøj free download

Læs mere om genbrug

Farligt

Læs mere om farligt affald