Lineær og cirkulær økonomi

Princippet i cirkulær økonomi er at udnytte vores ressourcer bedst muligt ved at reparere, genbruge og genanvende vores affald. Det er nemmere at forstå meningen med cirkulær økonomi, når man ved, hvad cirkulær økonomi er et alternativ til – nemlig lineær økonomi. 

 

Cirkulær
Lineær økonomi

Råstoffer smides væk

Tidligere flyttede vi det meste af vores affald ud på store pladser – lossepladser. Der lå affaldet uden at blive udnyttet. Heldigvis havde vi meget mindre affald dengang, end vi har i dag.

Vi danskere er siden blevet rigere, og vi køber flere ting, som vi kun bruger i kort tid, inden vi smider det ud. Det betyder, at vi må udvinde flere og flere råstoffer fra miner for at producere nye varer. Af de råstoffer fremstiller virksomheder produkter, som vi forbrugere køber og smider væk, så snart de har tjent deres formål. På den måde flytter vi råstofferne fra et sted til et andet – fra jorden til lossepladsen. Vi udvinder, producerer, forbruger og smider væk, og det kalder man lineær økonomi. Heldigvis er den måde at forbruge på ved at ændre sig.

Se filmen og bliv klogere på forskellen mellem lineær og cirkulær økonomi.

Lineær økonomi

Råstoffer smides væk

Tidligere flyttede vi det meste af vores affald ud på store pladser – lossepladser. Der lå affaldet uden at blive udnyttet. Heldigvis havde vi meget mindre affald dengang, end vi har i dag.

Vi danskere er siden blevet rigere, og vi køber flere ting, som vi kun bruger i kort tid, inden vi smider det ud. Det betyder, at vi må udvinde flere og flere råstoffer fra miner for at producere nye varer. Af de råstoffer fremstiller virksomheder produkter, som vi forbrugere køber og smider væk, så snart de har tjent deres formål. På den måde flytter vi råstofferne fra et sted til et andet – fra jorden til lossepladsen. Vi udvinder, producerer, forbruger og smider væk, og det kalder man lineær økonomi. Heldigvis er den måde at forbruge på ved at ændre sig.

Se filmen og bliv klogere på forskellen mellem lineær og cirkulær økonomi.

03 Illustration 100
Lineær økonomi

Eksempel på lineær økonomi

For at producere en mobiltelefon skal der bruges op til 40 forskellige grundstoffer. Disse grundstoffer henter man i miner verden over. 

Udviklingen af mobiltelefoner går stærkt, og når en ny model lander på markedet, mister man interessen for den gamle og smider den i skraldespanden. Alle de grundstoffer, som er blevet brugt til den gamle, går tabt.

Produktionen af den nye telefon kræver nye råstoffer, som igen hentes i miner verden over. Når vi henter råstoffer fra minerne, ender vi med at bruge alle Jordens ressourcer. Desuden kræver det rigtig meget energi at udvinde råstofferne fra minerne.

Den lineære økonomi er en "brug-og-smid-væk tankegang".

Mobil Shutterstock
Lineær økonomi

Eksempel på lineær økonomi

For at producere en mobiltelefon skal der bruges op til 40 forskellige grundstoffer. Disse grundstoffer henter man i miner verden over. 

Udviklingen af mobiltelefoner går stærkt, og når en ny model lander på markedet, mister man interessen for den gamle og smider den i skraldespanden. Alle de grundstoffer, som er blevet brugt til den gamle, går tabt.

Produktionen af den nye telefon kræver nye råstoffer, som igen hentes i miner verden over. Når vi henter råstoffer fra minerne, ender vi med at bruge alle Jordens ressourcer. Desuden kræver det rigtig meget energi at udvinde råstofferne fra minerne.

Den lineære økonomi er en "brug-og-smid-væk tankegang".

Lineær økonomi

Økonomi og vækst

Det giver økonomisk vækst, når vi hvert år producerer og køber mere end året før. Denne økonomiske vækst gør os rigere i en kortere periode, men desværre består en stor del af produktionen i dag af varer og tjenesteydelser, som driver rovdrift på vores planet. På længere sigt bliver vi ikke rigere, snarere fattigere, fordi vores naturressourcer mindskes og ødelægges. Vi bruger naturressourcer i kort tid, og derefter går de til spilde. Jo hurtigere, desto højere økonomisk vækst.

 

 

Shutterstock Øko Vækst
Lineær økonomi

Økonomi og vækst

Det giver økonomisk vækst, når vi hvert år producerer og køber mere end året før. Denne økonomiske vækst gør os rigere i en kortere periode, men desværre består en stor del af produktionen i dag af varer og tjenesteydelser, som driver rovdrift på vores planet. På længere sigt bliver vi ikke rigere, snarere fattigere, fordi vores naturressourcer mindskes og ødelægges. Vi bruger naturressourcer i kort tid, og derefter går de til spilde. Jo hurtigere, desto højere økonomisk vækst.

 

 

Cirkulær økonomi

Hvad kan vi lære af naturen

I stedet for en lineær økonomi skal vi skabe en cirkulær økonomi, hvor produkters livscyklus forlænges, så vi kan mindske vores forbrug af naturressourcer samt mængden af affald.  

Man kan sige, at cirkulær økonomi er, når man styrer samfundets ressourcer på samme måde, som naturen styrer sine ressourcer. 

 • Planter bruger CO2 (samt solenergi) og næringsstoffer for at gro og producere ilt.

 • Dyr bruger ilt og producerer CO2 og næringsstoffer.

 • Dyr og planter indgår i et  kredsløb, hvor intet går til spilde.

05 Illustration 100
Cirkulær økonomi

Hvad kan vi lære af naturen

I stedet for en lineær økonomi skal vi skabe en cirkulær økonomi, hvor produkters livscyklus forlænges, så vi kan mindske vores forbrug af naturressourcer samt mængden af affald.  

Man kan sige, at cirkulær økonomi er, når man styrer samfundets ressourcer på samme måde, som naturen styrer sine ressourcer. 

 • Planter bruger CO2 (samt solenergi) og næringsstoffer for at gro og producere ilt.

 • Dyr bruger ilt og producerer CO2 og næringsstoffer.

 • Dyr og planter indgår i et  kredsløb, hvor intet går til spilde.

Cirkulær økonomi

Genbrug, genanvendelse og reparation

I den cirkulære økonomi udvindes der langt færre råstoffer fra miner, og vi designer produkter, så de kan holde i lang tid og nemt kan repareres og genanvendes.

Vi køber produkterne og beholder dem i lang tid, reparerer og genbruger dem, inden vi sender dem til genanvendelse, hvor de omdannes til nye produkter.

Ressourcerne forbliver i et kredsløb, hvor intet går til spilde, og vi får mindre brug for at udvinde nye råstoffer fra miner.

I et cirkulært system flytter man ikke affaldet ud på en losseplads, man genbruger eller omdanner affaldet til nye produkter.

Cirkel 2 Affaldplus 3 (1)
Cirkulær økonomi

Genbrug, genanvendelse og reparation

I den cirkulære økonomi udvindes der langt færre råstoffer fra miner, og vi designer produkter, så de kan holde i lang tid og nemt kan repareres og genanvendes.

Vi køber produkterne og beholder dem i lang tid, reparerer og genbruger dem, inden vi sender dem til genanvendelse, hvor de omdannes til nye produkter.

Ressourcerne forbliver i et kredsløb, hvor intet går til spilde, og vi får mindre brug for at udvinde nye råstoffer fra miner.

I et cirkulært system flytter man ikke affaldet ud på en losseplads, man genbruger eller omdanner affaldet til nye produkter.

Cirkulær økonomi

Fairphones

Design
Der findes mobiltelefoner, der er designet på en måde, så du kan skille dem ad. Du kan du selv skifte batteri og andre dele ud, når de ikke længere virker. Man behøver således ikke smide telefonen ud eller sende den til reparation, bare fordi der er en del af telefonen, der ikke virker længere.

Produktion
De fleste mobiltelefoner produceres i Asien, hvor arbejdskraften er billig, og hvor almindelige medarbejdere skal arbejde mange timer i døgnet for at få en rimelig lån. Disse mobiltelefoner fremstilles kun i virksomheder, hvor der er en mindsteløn til medarbejderne på fabrikkerne og ordentlige arbejdsforhold i minerne – både hvad angår miljøet og menneskerettigheder.

Forbrug
Du kan beholde mobiltelefonen i lang tid, fordi du selv kan reparere den. Ofte er det så dyrt at få en mobiltelefon repareret, at det ikke kan betale sig, og så køber vi bare en ny og smider den gamle ud. På disse telefoner kan du selv udskifte de moduler, som kan fornys og forbedre din telefon. Det kunne fx være, når der kommer et bedre kamera.

Genbrug og genanvendelse
Når du ønsker at skifte din mobiltelefon ud, kan du sende den retur til den virksomhed, som har produceret den. De får først alle data slettet. Derefter opdateres de og sælges igen, så en anden kan få glæde af den. De mobiltelefoner, som ikke kan bruges igen, bliver sendt til et europæisk genbrugsanlæg, hvor man genindvinder de værdifulde materialer, som de indeholder. De er nemme at genanvende, fordi de kan skilles ad.

Råmaterialer
Det er meget svært at skaffe råstoffer til elektronik, som man med sikkerhed ved, er udvundet uden at skade miljøet og under ordentlige arbejdsforhold. Disse mobiltelefoner er derfor fremstillet af genbrugsmaterialer og metaller fra miner, hvor man ved, der er fokus på at forbedre arbejdsforholdene, undgå jord-konflikter og ikke bruge børnearbejde.

Kilde: Fairphone

 

Fairphone3modularity
Cirkulær økonomi

Fairphones

Design
Der findes mobiltelefoner, der er designet på en måde, så du kan skille dem ad. Du kan du selv skifte batteri og andre dele ud, når de ikke længere virker. Man behøver således ikke smide telefonen ud eller sende den til reparation, bare fordi der er en del af telefonen, der ikke virker længere.

Produktion
De fleste mobiltelefoner produceres i Asien, hvor arbejdskraften er billig, og hvor almindelige medarbejdere skal arbejde mange timer i døgnet for at få en rimelig lån. Disse mobiltelefoner fremstilles kun i virksomheder, hvor der er en mindsteløn til medarbejderne på fabrikkerne og ordentlige arbejdsforhold i minerne – både hvad angår miljøet og menneskerettigheder.

Forbrug
Du kan beholde mobiltelefonen i lang tid, fordi du selv kan reparere den. Ofte er det så dyrt at få en mobiltelefon repareret, at det ikke kan betale sig, og så køber vi bare en ny og smider den gamle ud. På disse telefoner kan du selv udskifte de moduler, som kan fornys og forbedre din telefon. Det kunne fx være, når der kommer et bedre kamera.

Genbrug og genanvendelse
Når du ønsker at skifte din mobiltelefon ud, kan du sende den retur til den virksomhed, som har produceret den. De får først alle data slettet. Derefter opdateres de og sælges igen, så en anden kan få glæde af den. De mobiltelefoner, som ikke kan bruges igen, bliver sendt til et europæisk genbrugsanlæg, hvor man genindvinder de værdifulde materialer, som de indeholder. De er nemme at genanvende, fordi de kan skilles ad.

Råmaterialer
Det er meget svært at skaffe råstoffer til elektronik, som man med sikkerhed ved, er udvundet uden at skade miljøet og under ordentlige arbejdsforhold. Disse mobiltelefoner er derfor fremstillet af genbrugsmaterialer og metaller fra miner, hvor man ved, der er fokus på at forbedre arbejdsforholdene, undgå jord-konflikter og ikke bruge børnearbejde.

Kilde: Fairphone

 

Blomsten viser, hvordan forskellige former for affald indgår i et cirkulært system

Affaldsblomst

Kilde: ARC
Udviklingen fra lineær til cirkulær økonomi

Har vi lineær økonomi eller cirkulær økonomi i Danmark?

Der er guld i din mobiltelefon, dit plastcover er lavet af olie, og der er brugt ti liter vand til at producere din t-shirt. Hver gang vi køber noget nyt, trækker vi på naturens ressourcer – ikke kun i Danmark, men i store dele af verden.

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og derfor må vi omstille os. Vi må bevæge os fra den lineære økonomi til en cirkulær økonomi, og vi er kun lige gået i gang med den proces.

Lineær Vs Cirkulær Affaldplus Lille
Udviklingen fra lineær til cirkulær økonomi

Har vi lineær økonomi eller cirkulær økonomi i Danmark?

Der er guld i din mobiltelefon, dit plastcover er lavet af olie, og der er brugt ti liter vand til at producere din t-shirt. Hver gang vi køber noget nyt, trækker vi på naturens ressourcer – ikke kun i Danmark, men i store dele af verden.

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og derfor må vi omstille os. Vi må bevæge os fra den lineære økonomi til en cirkulær økonomi, og vi er kun lige gået i gang med den proces.

Udviklingen fra cirkulær til lineær

Affald og økonomi – det har ikke altid været lineært

Genbrug, reparation og genanvendelse er ikke en ny opfindelse. Det er noget, vi har gjort meget mere tilbage i tiden.

Under 2. Verdenskrig var folk rigtig gode til at spare og genbruge. Gamle søm blev rettet ud, og madpapir blev glattet og brugt igen. Klude blev kradset op og lavet til nye tråde, og i mange butikker kunne man ikke få lov at købe nyt tøj, før man havde afleveret noget gammelt til genbrug.

Efter krigen faldt arbejdsløsheden, og man fik flere penge til forbrug. Der kom mange nye produkter og materialer i butikkerne, og det blev billigere at købe nyt i stedet for at reparere og genbruge [1].

Affaldsmængderne steg og i løbet af 1970’erne blev man opmærksom på det ressourcespild, vores forbrugeradfærd førte med sig. I 1978 indførte man en lov om genanvendelse for papir og drikkevareemballager, og i 1984 ændrede man loven, så den omhandlede alt affald.

I 1981 åbnede Danmarks første genbrugsplads, og vi begyndte at sortere vores affald og genanvende det [2].

Kilder: Dansk kulturarv[1] Vestforbrænding og [2] Sustania. 

Spildindsamlinger Nat. Mus

Indsamling af affald til genanvendelse under 2. Verdenskrig. Spildsamlerne kom fra Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse.

Udviklingen fra cirkulær til lineær

Affald og økonomi – det har ikke altid været lineært

Genbrug, reparation og genanvendelse er ikke en ny opfindelse. Det er noget, vi har gjort meget mere tilbage i tiden.

Under 2. Verdenskrig var folk rigtig gode til at spare og genbruge. Gamle søm blev rettet ud, og madpapir blev glattet og brugt igen. Klude blev kradset op og lavet til nye tråde, og i mange butikker kunne man ikke få lov at købe nyt tøj, før man havde afleveret noget gammelt til genbrug.

Efter krigen faldt arbejdsløsheden, og man fik flere penge til forbrug. Der kom mange nye produkter og materialer i butikkerne, og det blev billigere at købe nyt i stedet for at reparere og genbruge [1].

Affaldsmængderne steg og i løbet af 1970’erne blev man opmærksom på det ressourcespild, vores forbrugeradfærd førte med sig. I 1978 indførte man en lov om genanvendelse for papir og drikkevareemballager, og i 1984 ændrede man loven, så den omhandlede alt affald.

I 1981 åbnede Danmarks første genbrugsplads, og vi begyndte at sortere vores affald og genanvende det [2].

Kilder: Dansk kulturarv[1] Vestforbrænding og [2] Sustania. 

Under 2. Verdenskrig blev man nødt til at tænke kreativt, genbruge og reparere tøj og andre ting.  

Udviklingen fra lineær til cirkulær økonomi

Omstilling nu

Det er stadig den lineær økonomi, der er den dominerende i vores samfund.

Velstanden i vores samfund stiger. Vi køber fortsat mere og mere, og vi producerer mere affald end nogensinde. Vi har vænnet os til at have penge og til at kunne købe alt, hvad vi har brug for og mere til. Vi har også vænnet os til ikke at beholde de ting, vi køber, i særlig lang tid, og vi er næsten helt holdt op med at reparere vores ting, når de går i stykker.

Hvis vi skal ændre på det, bliver vi nødt til at tænke nyt. Vi skal:

 • Ændre vores vaner.

 • Finde nye måder at designe og producere varer på.

 • Udvikle nye forretningsmodeller og teknologier.

Målet er at gøre det muligt og nemt at omdanne affaldet til nye produkter, uden vi får et stort ressourcespild. Det er den omstilling, vi er midt i lige nu.

Den danske regering har derfor lavet en plan for, hvordan vores økonomi frem til 2035 skal blive mere cirkulær [1]. Men det betyder slet ikke, at vi er i mål i 2035. Fx genanvendte vi cirka 46 % af vores affald i 2018, og i 2035 er målet, at vi skal genanvende 65 % af vores affald.

Kilde: [1] Miljøministeriet

Børnedemo Shutter
Udviklingen fra lineær til cirkulær økonomi

Omstilling nu

Det er stadig den lineær økonomi, der er den dominerende i vores samfund.

Velstanden i vores samfund stiger. Vi køber fortsat mere og mere, og vi producerer mere affald end nogensinde. Vi har vænnet os til at have penge og til at kunne købe alt, hvad vi har brug for og mere til. Vi har også vænnet os til ikke at beholde de ting, vi køber, i særlig lang tid, og vi er næsten helt holdt op med at reparere vores ting, når de går i stykker.

Hvis vi skal ændre på det, bliver vi nødt til at tænke nyt. Vi skal:

 • Ændre vores vaner.

 • Finde nye måder at designe og producere varer på.

 • Udvikle nye forretningsmodeller og teknologier.

Målet er at gøre det muligt og nemt at omdanne affaldet til nye produkter, uden vi får et stort ressourcespild. Det er den omstilling, vi er midt i lige nu.

Den danske regering har derfor lavet en plan for, hvordan vores økonomi frem til 2035 skal blive mere cirkulær [1]. Men det betyder slet ikke, at vi er i mål i 2035. Fx genanvendte vi cirka 46 % af vores affald i 2018, og i 2035 er målet, at vi skal genanvende 65 % af vores affald.

Kilde: [1] Miljøministeriet

Klar til at gå på opdagelse?

Shutterstock Co2

Læs mere om fremtidens løsninger

Genbrugsbutik Tøj free download

Læs mere om genbrug

866 Henkastet Affald

Læs mere om affaldsforebyggelse