Papir

Vi bruger dagligt papir til at tegne og skrive på og til bøger og aviser, som vi læser i. Vi bruger papir til køkkenruller og toiletpapir, servietter, reklamer og plakater. 

Da papiret blev opfundet, var det meget kostbart og blev brugt til at skrive vigtige beskeder på. I dag bruger vi stadig papiret til vigtige beskeder, men i dag er det blevet et relativt billigt materiale, så nu bruges det også til at pudse næse i og tørre spildt mælk op med.

 

Papirballer (fra AffaldPlus, må gerne bruges)
Papir

Papirets historie

Allerede ca. 3.000 år f.v.t. producerede man i det gamle Ægypten et materiale af strimler fra papyrusplanten, som man kunne skrive på. Papyrus blev det kaldt, og det danske ord ”papir” stammer fra ordet ”papyrus”. Der skulle alligevel gå næsten 5.000 år, før man i 1844 opfandt den metoden, som vi bruger i dag, hvor vi laver papirmasse af udblødte træfibre. Indtil da var papirproduktionen baseret på gamle klude. I 1300-tallet blev produktionen automatiseret med den første mekaniske papirmølle.

Lige som papirmøllen blev mekanisk og automatisk med tiden, bliver flere og flere dele af vores samfund også automatiseret og digitaliseret. Til trods for den massive digitalisering ser verdenens produktion af papir ikke ud til at være faldende [1].

[1] Videnskab.dk

Gratis Pixabay
Papir

Papirets historie

Allerede ca. 3.000 år f.v.t. producerede man i det gamle Ægypten et materiale af strimler fra papyrusplanten, som man kunne skrive på. Papyrus blev det kaldt, og det danske ord ”papir” stammer fra ordet ”papyrus”. Der skulle alligevel gå næsten 5.000 år, før man i 1844 opfandt den metoden, som vi bruger i dag, hvor vi laver papirmasse af udblødte træfibre. Indtil da var papirproduktionen baseret på gamle klude. I 1300-tallet blev produktionen automatiseret med den første mekaniske papirmølle.

Lige som papirmøllen blev mekanisk og automatisk med tiden, bliver flere og flere dele af vores samfund også automatiseret og digitaliseret. Til trods for den massive digitalisering ser verdenens produktion af papir ikke ud til at være faldende [1].

[1] Videnskab.dk

Papir

Direkte genbrug

Direkte genbrug af tryksager, især bøger, har været kendt i Danmark, siden det første bibliotek åbnede i 1482. Bibliotekerne løfter i dag en større opgave end bare at gøre direkte genbrug af bøger nemt.

Det er bibliotekernes opgave at gøre viden tilgængelig, så borgerne kan holde sig oplyste. Det betyder, at bibliotekerne ud over bøger også har tidsskrifter, magasiner og aviser. De holder desuden kurser i informationssøgning og hjælper især ældre borgere med at navigere rundt på internettet og i det hele taget bruge computere, tablets og smartphones.

Blandt andet fordi de fleste borgere nu har et bibliotek tæt på, er genbrug af bøger og magasiner fra genbrugsbutikkerne knap så udbredt. Der er dog stadig gode muligheder for at finde en god bog i genbrugsbutikkerne, hvis du vil beholde bogen selv eller give den i gave.

Pixabay Gratis Bibliotek
Papir

Direkte genbrug

Direkte genbrug af tryksager, især bøger, har været kendt i Danmark, siden det første bibliotek åbnede i 1482. Bibliotekerne løfter i dag en større opgave end bare at gøre direkte genbrug af bøger nemt.

Det er bibliotekernes opgave at gøre viden tilgængelig, så borgerne kan holde sig oplyste. Det betyder, at bibliotekerne ud over bøger også har tidsskrifter, magasiner og aviser. De holder desuden kurser i informationssøgning og hjælper især ældre borgere med at navigere rundt på internettet og i det hele taget bruge computere, tablets og smartphones.

Blandt andet fordi de fleste borgere nu har et bibliotek tæt på, er genbrug af bøger og magasiner fra genbrugsbutikkerne knap så udbredt. Der er dog stadig gode muligheder for at finde en god bog i genbrugsbutikkerne, hvis du vil beholde bogen selv eller give den i gave.

Papir

Hvordan laver man nyt papir?

Papir fremstilles i dag primært af træ. Det er især nåletræerne, der har de lange træ(cellulose)fibre (2-6 mm), som kan give papiret styrke. De kortere fibre fra løvtræer (0,5-1,8 mm) kan bruges som fyldstof, så der opnås en glat overflade [1].

Der går ca. 2 kg træ til fremstillingen af 1 kg papir.

Ved fremstilling af træpulp bruger man ud over fibre fra træ, energi, vand og kemikalier.

Pulpen hældes ud på store net, hvor vandet kan løbe fra. Papiret presses, tørres og kan til sidst blive rullet op på store papirruller. Så er det klar til at blive købt af trykkerier eller andre, der skal bruge papir. Fordelen ud over transporten ved at lave pulp og fabrikere papir samme sted er, at overskudsvarmen fra indkogningen af træpulpen kan bruges til tørring i papirproduktionen [2].

Kilder: [1] Træ.dk og [2] Træ.dk

294 Dalum Papir 71 Flb
Papir

Hvordan laver man nyt papir?

Papir fremstilles i dag primært af træ. Det er især nåletræerne, der har de lange træ(cellulose)fibre (2-6 mm), som kan give papiret styrke. De kortere fibre fra løvtræer (0,5-1,8 mm) kan bruges som fyldstof, så der opnås en glat overflade [1].

Der går ca. 2 kg træ til fremstillingen af 1 kg papir.

Ved fremstilling af træpulp bruger man ud over fibre fra træ, energi, vand og kemikalier.

Pulpen hældes ud på store net, hvor vandet kan løbe fra. Papiret presses, tørres og kan til sidst blive rullet op på store papirruller. Så er det klar til at blive købt af trykkerier eller andre, der skal bruge papir. Fordelen ud over transporten ved at lave pulp og fabrikere papir samme sted er, at overskudsvarmen fra indkogningen af træpulpen kan bruges til tørring i papirproduktionen [2].

Kilder: [1] Træ.dk og [2] Træ.dk

01 Illustration 100
Papir

Genanvendelse af papir

Det rene og tørre papir, der indsamles på genbrugspladserne og hjemme i folks papirbeholdere, kan genanvendes og laves til nyt papir. Træfibrene i papiret slides dog under genanvendelsesprocessen, de bliver mindre fleksible, og de mister en del af deres bindingsevne. Det gør, at det genanvendte papir mister styrke, og papir kan derfor kun genanvendes fem til seks gange.

Ved at genanvende papiret udskyder vi til gengæld at skulle fælde træer til produktion af nyt papir, og der spares også på brugen af kemikalier, energi og vand. Samtidig spares der også ca. 2/3 af energiforbruget [1] og 37 l vand pr. ton produceret papir [2] sammenlignet med produktion af helt nyt papir fra træ.  

Ved fremstilling af genbrugspulp bruger man papir, karton eller pap, energi, vand, sæbe og andre kemikalier.

Kilder: [1] Træ.dk og [2] Miljøstyrelsen

324 Dalum Papir 1
Papir

Genanvendelse af papir

Det rene og tørre papir, der indsamles på genbrugspladserne og hjemme i folks papirbeholdere, kan genanvendes og laves til nyt papir. Træfibrene i papiret slides dog under genanvendelsesprocessen, de bliver mindre fleksible, og de mister en del af deres bindingsevne. Det gør, at det genanvendte papir mister styrke, og papir kan derfor kun genanvendes fem til seks gange.

Ved at genanvende papiret udskyder vi til gengæld at skulle fælde træer til produktion af nyt papir, og der spares også på brugen af kemikalier, energi og vand. Samtidig spares der også ca. 2/3 af energiforbruget [1] og 37 l vand pr. ton produceret papir [2] sammenlignet med produktion af helt nyt papir fra træ.  

Ved fremstilling af genbrugspulp bruger man papir, karton eller pap, energi, vand, sæbe og andre kemikalier.

Kilder: [1] Træ.dk og [2] Miljøstyrelsen

04 Illustration 100
Papir

Papir, der ikke kan genanvendes

Det er desværre ikke alt, der er lavet af papir, som du uden problemer kan smide i din papirbeholder derhjemme.

Papiret skal først og fremmest være rent og tørt – du må dog godt have tegnet og skrevet på papiret. Rent betyder, at der ikke må være jord eller mad på, ikke en gang bitte små melkorn. Derfor skal mel- og grynposerne i restaffald. 

Papiret skal være rent og tørt, fordi det skal ligge lang tid i en beholder og vente på, at der er nok papir samlet sammen til, at det kan betale sig at fragte det til en papirmølle for at blive genanvendt. Hvis det er fugtigt, og der er fx madrester i, er der også noget for bakterier at leve af. De begynder at nedbryde papiret i beholderen, og hvis det sker, kan papiret ikke genanvendes. 

Papir 1 Affaldplus
Papir

Papir, der ikke kan genanvendes

Det er desværre ikke alt, der er lavet af papir, som du uden problemer kan smide i din papirbeholder derhjemme.

Papiret skal først og fremmest være rent og tørt – du må dog godt have tegnet og skrevet på papiret. Rent betyder, at der ikke må være jord eller mad på, ikke en gang bitte små melkorn. Derfor skal mel- og grynposerne i restaffald. 

Papiret skal være rent og tørt, fordi det skal ligge lang tid i en beholder og vente på, at der er nok papir samlet sammen til, at det kan betale sig at fragte det til en papirmølle for at blive genanvendt. Hvis det er fugtigt, og der er fx madrester i, er der også noget for bakterier at leve af. De begynder at nedbryde papiret i beholderen, og hvis det sker, kan papiret ikke genanvendes. 

Klar til at gå på opdagelse?

pap_ARC_må gerne bruges

Læs mere om pap

Pap
Sydhavn genbrugscenter

Læs mere om genanvendelse

Cirkulær

Læs mere om cirkulær økonomi