Affald og klima

Klimaforandringer er et resultat af, at vi mennesker bruger flere af naturens ressourcer, end Jorden kan producere, og vi sender flere drivhusgasser som fx CO2 ud i atmosfæren, end planterne på Jorden kan optage.

Modsat hvad mange måske tror, ligger Danmark højt på listen over de lande, der udleder mest CO2 per indbygger. Hvis alle mennesker i verden levede som en gennemsnitsdansker, skulle der mindst fire jordkloder til for at dække vores forbrug.

Det materielle forbrug, altså de ting og sager vi køber og smider ud, er noget af det, der har størst indflydelse på vores klimaaftryk.

Klimaaftrykket fra det danske forbrug er større ude i verden end i Danmark. Det skyldes, at vi køber mange ting, som er produceret i udlandet og består af råstoffer fra udlandet.

Affaldssortering har til formål at sikre, at affaldet kan genbruges og genanvendes, så klimaaftrykket bliver så lille som muligt.

 

 

Blandet Affald Pixabay