Restaffald

Når du sorterer dit affald, kan meget blive genanvendt, men ikke det hele. Restaffald er det affald, vi ikke kan genanvende, og som derfor bliver brændt på et affaldsenergianlæg. Varmen udnyttes til fremstilling af el og fjernvarme.

I fremtiden vil meget mere af vores affald kunne genanvendes eller komposteres, men som det er nu, er det bedst at brænde restaffaldet – også selv om der dannes CO2 og giftstoffer under afbrændingen. Alternativet er at lægge det på deponi, men det har større miljøkonsekvenser, end afbrænding har. Desuden bliver affaldsenergianlæggene bedre og bedre til at rense røgen.

 

 

Mads Restaffald

Vidste du, at...

Affaldet, som ikke kan genanvendes, og som hentes hos dig og bringes til affaldsenergianlæg, har haft mange forskellige navne gennem tiden: Husholdningsaffald, dagrenovation, småt brændbart og nu restaffald.

Restaffald

Hvad er restaffald?

Vi bliver hele tiden bedre og bedre til at genanvende vores affald, og derfor bliver mængden af restaffald også mindre og mindre.

Vi har fundet på nye og bedre metoder til at bruge vores affald. Vi er fx begyndt at genanvende mange typer plast, som vi tidligere smed i restaffaldet til energiudnyttelse.

Hvis du ikke kan rengøre affaldet, skal det sorteres som restaffald. Det kan fx være  pizzabakker, som ofte er fyldt med rester af ost og tomatsauce, og derfor ikke kan genanvendes. 

Her er en liste over nogle af de ting, der i dag kaldes for restaffald:

  • Snavset, fedtet og vådt papir

  • Pizzabakker

  • Bleer

  • Cigaretskodder

  • Brugt engangsservice

Restaffald Beskidt Papemballage Pizzabakker (1)
Restaffald

Hvad er restaffald?

Vi bliver hele tiden bedre og bedre til at genanvende vores affald, og derfor bliver mængden af restaffald også mindre og mindre.

Vi har fundet på nye og bedre metoder til at bruge vores affald. Vi er fx begyndt at genanvende mange typer plast, som vi tidligere smed i restaffaldet til energiudnyttelse.

Hvis du ikke kan rengøre affaldet, skal det sorteres som restaffald. Det kan fx være  pizzabakker, som ofte er fyldt med rester af ost og tomatsauce, og derfor ikke kan genanvendes. 

Her er en liste over nogle af de ting, der i dag kaldes for restaffald:

  • Snavset, fedtet og vådt papir

  • Pizzabakker

  • Bleer

  • Cigaretskodder

  • Brugt engangsservice

Restaffald

Film om restaffald

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere dit restaffald til energiudnyttelse.

Restaffald

Film om restaffald

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere dit restaffald til energiudnyttelse.

Restaffald

Hvad gør vi med restaffald?

I Danmark brænder vi vores restaffald i nogle meget store og avancerede ovne, som vi kalder for affaldsenergianlæg.

På disse affaldsenergianlæg bliver restaffaldet blandet med andre typer affald, der også skal brændes. Det kan fx være udslidte polstrede møbler.

Når vi brænder affaldet, bliver der meget varmt inde i ovnene, og varmen overføres til kedelrørene på indersiden af ovnene. Det varme vand bruger vi til produktion af el og fjernvarme. Det kalder man at energiudnytte.

I Danmark brænder vi hvert år over tre mio. tons restaffald.

Luftfoto Ydernaes Juni15
Restaffald

Hvad gør vi med restaffald?

I Danmark brænder vi vores restaffald i nogle meget store og avancerede ovne, som vi kalder for affaldsenergianlæg.

På disse affaldsenergianlæg bliver restaffaldet blandet med andre typer affald, der også skal brændes. Det kan fx være udslidte polstrede møbler.

Når vi brænder affaldet, bliver der meget varmt inde i ovnene, og varmen overføres til kedelrørene på indersiden af ovnene. Det varme vand bruger vi til produktion af el og fjernvarme. Det kalder man at energiudnytte.

I Danmark brænder vi hvert år over tre mio. tons restaffald.

Restaffald

Miljø og affaldsforbrænding

Det kan som udgangspunkt godt virke som en dårlig idé at brænde affald, når det udleder giftstoffer og CO2 til røgen, men i virkeligheden er det mere indviklet.

Det mest optimale ville være, at vi sørgede for, at al affald i Danmark blev genbrugt eller genanvendt, men det kan vi ikke endnu. Derfor er det bedste, vi kan gøre nu at brænde denne del af affaldet, så vi kan udnytte den energi, der er i restaffaldet.

Hvis vi ikke brændte restaffaldet, ville vi være nødt til at smide det på et deponi, hvor ressourcerne i affaldet ikke bliver udnyttet. Det ville være endnu dårligere for klimaet og miljøet. 

Når restaffaldet brændes, bliver røgen renset gennem forskellige trin. Du kan læse mere om dette under temaet, Energiudnyttelse.

Brand
Restaffald

Miljø og affaldsforbrænding

Det kan som udgangspunkt godt virke som en dårlig idé at brænde affald, når det udleder giftstoffer og CO2 til røgen, men i virkeligheden er det mere indviklet.

Det mest optimale ville være, at vi sørgede for, at al affald i Danmark blev genbrugt eller genanvendt, men det kan vi ikke endnu. Derfor er det bedste, vi kan gøre nu at brænde denne del af affaldet, så vi kan udnytte den energi, der er i restaffaldet.

Hvis vi ikke brændte restaffaldet, ville vi være nødt til at smide det på et deponi, hvor ressourcerne i affaldet ikke bliver udnyttet. Det ville være endnu dårligere for klimaet og miljøet. 

Når restaffaldet brændes, bliver røgen renset gennem forskellige trin. Du kan læse mere om dette under temaet, Energiudnyttelse.

Restaffald

Import af restaffald

I Danmark er vi rigtig gode til at udnytte den energi, der er i restaffaldet, og vi producerer derfor meget el og varme på vores affaldsenergianlæg.

Fordi vi er blevet gode til at sortere vores affald, er der mindre restaffald end tidligere. Det betyder, at affaldsenergianlæggenes ovne har plads til at brænde mere affald, end det vi selv kan producere i Danmark.

Derfor er der flere affaldsenergianlæg, der importerer affald fra andre lande. Det giver god mening både økonomisk og klimamæssigt at importere restaffald. Det skyldes, at restaffald i fx England ofte bliver smidt på deponi, og derved går alle ressourcerne i affaldet tabt. Derudover betaler landene de danske affaldsenergianlæg for at modtage restaffaldet, og anlæggene kan så sælge den elektricitet, der bliver produceret, når affaldet bliver brændt.

Uge 43 Import Af Affald 033
Restaffald

Import af restaffald

I Danmark er vi rigtig gode til at udnytte den energi, der er i restaffaldet, og vi producerer derfor meget el og varme på vores affaldsenergianlæg.

Fordi vi er blevet gode til at sortere vores affald, er der mindre restaffald end tidligere. Det betyder, at affaldsenergianlæggenes ovne har plads til at brænde mere affald, end det vi selv kan producere i Danmark.

Derfor er der flere affaldsenergianlæg, der importerer affald fra andre lande. Det giver god mening både økonomisk og klimamæssigt at importere restaffald. Det skyldes, at restaffald i fx England ofte bliver smidt på deponi, og derved går alle ressourcerne i affaldet tabt. Derudover betaler landene de danske affaldsenergianlæg for at modtage restaffaldet, og anlæggene kan så sælge den elektricitet, der bliver produceret, når affaldet bliver brændt.

Klar til at gå på opdagelse?

Madaffald Blandet Kød Og Grønt Æggeskaller Tefiltre Køkkenrulle Afskårne Blomster Kaffefilter Brød

Læs mere om madaffald

Ovn_ild_ARC_må gerne bruges

Læs mere om energiudnyttelse

AV miljø_deponi_ARC_må gerne bruges

Læs mere om deponi