Affald

Affald fortæller historier

Affald er en stor del af vores hverdag, og sådan har det altid været. Hvor der er mennesker, er der også affald. Ved at se på vores affald, kan vi blive klogere på os selv, fordi vores affald fortæller noget om, hvordan vi lever, forbruger og håndterer affald.

Affald fortæller historier og sætter aftryk og har gjort det gennem hele menneskets historie. Lige fra middelalderens køkkenmødding til nutidens genbrugspladser og affaldsenergianlæg – fra potteskår til elektronik- og plastaffald.

Affald er en vigtig kilde til at forstå fortiden, og det er spændende at forestille sig, hvad alt det affald, vi producerer i dag vil fortælle om os i fremtiden.

Fotograf Steen Knarberg DSC4927 Highres Gbp (1)
Affald

Hvad er affald?

Affald, skrald, spild, ressourcer – kald det lige, hvad du vil. Der var engang, hvor ordet ”affald” betød blade og frugter, der var faldet af træerne.

Affald er et ord, som engang beskrev noget meget optimistisk og livskraftigt. Når træerne om efteråret smider deres blade, daler de ned og bliver omdannet til muld, som der kan vokse nye træer i. En nøgtern beskrivelse af en meget positiv proces, hvor noget falder af fra noget andet, for at det kan blive til noget nyt. Et blad vil videre til en ny fase i tilværelsen og bliver derfor til affald. Smukt og enkelt.” 

Af Tor Nørretranders

Denne forståelse af ordet ”affald” er fra 1700–tallet. Sidenhen har ordet ændret betydning til noget, der er tilovers, uanvendeligt eller værdiløst. Noget, vi helst vil skille os af med og være fri for. Vi skal vende tilbage til den gamle betydning af ordet, fordi affaldsmængderne stiger, og affaldet ikke forsvinder af sig selv. Vores affald består af værdifulde råstoffer, som vi kan bruge igen og igen, hvis vi sorterer vores affald og udnytter ressourcerne i affaldet.

Kilde: Afskaf Affaldet

 

Løvfald
Affald

Hvad er affald?

Affald, skrald, spild, ressourcer – kald det lige, hvad du vil. Der var engang, hvor ordet ”affald” betød blade og frugter, der var faldet af træerne.

Affald er et ord, som engang beskrev noget meget optimistisk og livskraftigt. Når træerne om efteråret smider deres blade, daler de ned og bliver omdannet til muld, som der kan vokse nye træer i. En nøgtern beskrivelse af en meget positiv proces, hvor noget falder af fra noget andet, for at det kan blive til noget nyt. Et blad vil videre til en ny fase i tilværelsen og bliver derfor til affald. Smukt og enkelt.” 

Af Tor Nørretranders

Denne forståelse af ordet ”affald” er fra 1700–tallet. Sidenhen har ordet ændret betydning til noget, der er tilovers, uanvendeligt eller værdiløst. Noget, vi helst vil skille os af med og være fri for. Vi skal vende tilbage til den gamle betydning af ordet, fordi affaldsmængderne stiger, og affaldet ikke forsvinder af sig selv. Vores affald består af værdifulde råstoffer, som vi kan bruge igen og igen, hvis vi sorterer vores affald og udnytter ressourcerne i affaldet.

Kilde: Afskaf Affaldet

 

Affald i Danmark

Så meget affald har vi i Danmark

I Danmark producerer vi cirka 13 mio. tons affald om året. 71 % af affaldet bliver genanvendt eller genbrugt, 26 % bliver energiudnyttet, og 3 % ender på et deponi [1].

Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald. Danmark er et velstående land, og vi har et højt forbrug, dvs. vi køber mange ting og smider også mange ting ud [2].

Vores store forbrug og store mængder af affald belaster vores miljø og klima. Derfor er det vigtigt, at vi begynder at se på, hvordan vi forbruger og producerer, og at vi sætter mål for, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udnytte ressourcerne i affaldet og mindske affaldsmængderne.

Kilder:[1] Miljøstyrelsen og [2] Europæisk Statistik

Diagram
Affald i Danmark

Så meget affald har vi i Danmark

I Danmark producerer vi cirka 13 mio. tons affald om året. 71 % af affaldet bliver genanvendt eller genbrugt, 26 % bliver energiudnyttet, og 3 % ender på et deponi [1].

Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald. Danmark er et velstående land, og vi har et højt forbrug, dvs. vi køber mange ting og smider også mange ting ud [2].

Vores store forbrug og store mængder af affald belaster vores miljø og klima. Derfor er det vigtigt, at vi begynder at se på, hvordan vi forbruger og producerer, og at vi sætter mål for, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udnytte ressourcerne i affaldet og mindske affaldsmængderne.

Kilder:[1] Miljøstyrelsen og [2] Europæisk Statistik

Affald i Danmark

Hvem har ansvaret for vores affald?

Egentlig har vi alle et ansvar for vores affald.

Kommunerne har ansvaret for, at affaldet bliver indsamlet og behandlet. Det gælder både det affald, der kommer hjemme fra os selv, og dét, der kommer fra virksomhederne (erhvervsaffald).

At affaldet er kommunernes ansvar, betyder, at alle kommuner skal sørge for, at borgere og virksomheder kan komme af med deres affald på en ordentlig måde. Borgerne og virksomhederne har så ansvar for at følge anvisningerne fra kommunen.

Miljøstyrelsen laver de overordnede regler for, hvordan vi skal behandle vores affald i Danmark. Reglerne er lavet ud fra regeringens eller Folketingets politik eller ud fra krav, der er lavet i EU. Ud fra disse regler har kommunerne så det praktiske ansvar for affaldet. Det vil sige: Hvor, hvordan, og hvor tit man får hentet sit affald.

 

Affaldsansvar
Affald i Danmark

Hvem har ansvaret for vores affald?

Egentlig har vi alle et ansvar for vores affald.

Kommunerne har ansvaret for, at affaldet bliver indsamlet og behandlet. Det gælder både det affald, der kommer hjemme fra os selv, og dét, der kommer fra virksomhederne (erhvervsaffald).

At affaldet er kommunernes ansvar, betyder, at alle kommuner skal sørge for, at borgere og virksomheder kan komme af med deres affald på en ordentlig måde. Borgerne og virksomhederne har så ansvar for at følge anvisningerne fra kommunen.

Miljøstyrelsen laver de overordnede regler for, hvordan vi skal behandle vores affald i Danmark. Reglerne er lavet ud fra regeringens eller Folketingets politik eller ud fra krav, der er lavet i EU. Ud fra disse regler har kommunerne så det praktiske ansvar for affaldet. Det vil sige: Hvor, hvordan, og hvor tit man får hentet sit affald.

 

Affald i Danmark

Vores fælles ansvar

Det er dit og mit ansvar, at affaldet bliver sorteret ved kilden, altså der, hvor det opstår. Vi kan ikke bare smide det hele i en sæk, og så forvente, at der kommer nogen og sorterer affaldet for os. Vi skal selv gøre en indsats for at få affaldet sorteret rigtig.

Når affaldet sorteres og opdeles i forskellige typer, kan vi lettere udnytte ressourcerne i affaldet.

Den enkelte type affald, som i fagsprog kaldes for en affaldsfraktion, har stor værdi for os alle sammen, fordi vores ressourcer her på jorden er begrænsede, og fordi det koster mange ressourcer at udvinde nye råstoffer.

Den danske affaldsmodel er således baseret på, at vi alle tager et ansvar. Derfor er det vigtigt, at vi alle har en viden om, hvordan affaldet skal sorteres. Du kan få mere viden om affald her på affald.dk.  

Designere og producenter har også et ansvar

De mennesker, som designer og producerer de produkter, vi køber, har også et ansvar for vores affald. De skal bl.a. gøre det nemmere for os at kildesortere. Ting skal designes og produceres på en måde, så de kan holde i lang tid og er nemme at reparere. Når de ikke længere kan bruges mere, skal de kunne skilles ad i alle deres bestanddele, så de kan genanvendes eller genbruges igen og igen.

Sortering
Affald i Danmark

Vores fælles ansvar

Det er dit og mit ansvar, at affaldet bliver sorteret ved kilden, altså der, hvor det opstår. Vi kan ikke bare smide det hele i en sæk, og så forvente, at der kommer nogen og sorterer affaldet for os. Vi skal selv gøre en indsats for at få affaldet sorteret rigtig.

Når affaldet sorteres og opdeles i forskellige typer, kan vi lettere udnytte ressourcerne i affaldet.

Den enkelte type affald, som i fagsprog kaldes for en affaldsfraktion, har stor værdi for os alle sammen, fordi vores ressourcer her på jorden er begrænsede, og fordi det koster mange ressourcer at udvinde nye råstoffer.

Den danske affaldsmodel er således baseret på, at vi alle tager et ansvar. Derfor er det vigtigt, at vi alle har en viden om, hvordan affaldet skal sorteres. Du kan få mere viden om affald her på affald.dk.  

Designere og producenter har også et ansvar

De mennesker, som designer og producerer de produkter, vi køber, har også et ansvar for vores affald. De skal bl.a. gøre det nemmere for os at kildesortere. Ting skal designes og produceres på en måde, så de kan holde i lang tid og er nemme at reparere. Når de ikke længere kan bruges mere, skal de kunne skilles ad i alle deres bestanddele, så de kan genanvendes eller genbruges igen og igen.