Genanvendelse

Genanvendelse er placeret i midten af affaldshierarkiet mellem genbrug og energiudnyttelse.

Når du sorterer dit affald i forskellige typer som fx plast, papir og metal, sender du det ud på en rejse. Denne rejse hedder genanvendelse, hvilket vil sige, at affaldet bliver lavet om til nye produkter. 

Man kan genanvende mange forskellige typer affald, og det behandles forskelligt, alt efter hvilken type det er. Fx når du smider dine reklamer og aviser i papirbeholderen, bruges træfibrene i en ny papirmasse til at lave nye reklamer og aviser. Det samme gælder for pap. 

Sydhavnen_ARC må gerne bruges
Genanvendelse

Genbrugspladsen

En genbrugsplads kaldes også for genbrugsstation eller containerplads, hvor man kan aflevere det meste af det affald, en familie har – dog ikke madaffald eller dagrenovation.  

Der findes genbrugspladser rundt om i landet, som enten kommunen eller private virksomheder står for. 

På genbrugspladsen findes containere til de forskellige typer affald. Containerne har skilte, der viser hvilken slags affald, man må lægge i containeren. Madrasser i én container, jern i en anden, pap i en tredje og så videre. 

 

Sydhavn genbrugscenter
Genanvendelse

Genbrugspladsen

En genbrugsplads kaldes også for genbrugsstation eller containerplads, hvor man kan aflevere det meste af det affald, en familie har – dog ikke madaffald eller dagrenovation.  

Der findes genbrugspladser rundt om i landet, som enten kommunen eller private virksomheder står for. 

På genbrugspladsen findes containere til de forskellige typer affald. Containerne har skilte, der viser hvilken slags affald, man må lægge i containeren. Madrasser i én container, jern i en anden, pap i en tredje og så videre. 

 

Når affaldet forlader genbrugspladsen

Når affaldet er kommet i den rigtige container, og den er blevet fyldt, bliver containeren afhentet. Chaufføren tipper den fyldte container op på ladet af lastbilen og kører den til et modtageanlæg. 

På modtageanlægget bliver containeren med affald vejet og kontrolleret. Det er vigtigt, at der ikke er for mange forkerte ting i containeren. Det er også vigtigt, at chaufføren læsser affaldet af de rigtige steder, ellers kan det være svært at genanvende affaldet. 

Nogle typer affald betaler man for at komme af med – andre får man penge for. Hvis typen af affald har en økonomisk værdi, får man penge for det. Det kunne fx være tøj og elkabler. Elkabler indeholder kobber, som man kan sælge. 

Affald, som koster penge at komme af med, er fx plast og farligt affald, da det kræver meget yderligere behandling.  

Vidste du, at...

Det kan ødelægge genanvendelsen, hvis du smider forkerte ting i containeren? 

Få fejlsorteringer er sjældent et problem, men hvis der er meget forkert affald i containeren, så kan det blive svært at genanvende. Når der er mange forkerte ting i en container, kræver det ekstra arbejde for modtageanlægget, og nogle gange kan det ikke reddes. Fejlsorteringer gør, at affald, der kunne have været genanvendt, må sendes til deponi eller energiudnyttelse. 

Se filmen

Fra affaldstræ til nyt køkken

Se filmen

Fra affaldstræ til nyt køkken

Hvad er et modtageanlæg?

Når en container på genbrugspladsen er fyldt, køres containeren med lastbil til et modtageanlæg. Et modtageanlæg er det sted, hvor affaldet bliver kontrolleret og sorteret, inden det kan genanvendes. 

Der ligger mange forskellige modtageanlæg i Danmark, og på nogle anlæg kan der afleveres flere typer affald. 

Når chaufføren ankommer til modtageanlægget, bliver lastbilen med affald vejet. Bagefter får chaufføren besked på i hvilken bunke, affaldet skal lægges. En person tjekker, at affaldet er sorteret korrekt. 

De store bunker affald på modtageanlægget bliver sorteret endnu mere grundigt – både af maskiner og mennesker. Når affaldet er blevet sorteret og gjort klart, kan det kommer videre på sin rejse for at blive genanvendt. 

Se filmen

Hvordan bliver gipsaffald genanvendt?

Se filmen

Hvordan bliver gipsaffald genanvendt?

Klar til at gå på opdagelse?

Metal Shutterstock

Læs mere om genanvendelse af metal

1033 Ny Mobil

Læs mere om genanvendelse af elektronik 

pap_ARC_må gerne bruges

Læs mere om genanvendelse af pap

Pap