Farligt Affald

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det er fx kemikalier og rengøringsmidler.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når man bruger dem, men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

Farligt Affald (2) Ny
Farligt affald

Affald er farligt, hvis det er:

 • Brandfarligt eller kan eksplodere.

 • Sundhedsfarligt - det vil sige, at det er giftigt eller giver kløe og udslæt. Det kan også være farligt, hvis det kan give kræft eller skade mennesker, så de ikke kan få børn.

 • Fra hospitaler, da det kan indeholde smitsomme sygdomme.

 • Miljøfarligt - det vil sige, hvis det fx kan skade grundvandet, luften eller planter og dyr i naturen.

344 Faresymboler Collage
Farligt affald

Affald er farligt, hvis det er:

 • Brandfarligt eller kan eksplodere.

 • Sundhedsfarligt - det vil sige, at det er giftigt eller giver kløe og udslæt. Det kan også være farligt, hvis det kan give kræft eller skade mennesker, så de ikke kan få børn.

 • Fra hospitaler, da det kan indeholde smitsomme sygdomme.

 • Miljøfarligt - det vil sige, hvis det fx kan skade grundvandet, luften eller planter og dyr i naturen.

Vidste du, at...

Mads4 (Alis)

Batterier kan være farlige for os og miljøet, hvis de ender i skraldespanden. De indeholder nemlig nogle skadelige stoffer som nikkel, cadmium og bly, også kaldet for tungmetaller, som spredes til naturen, hvis de ender i affaldsenergianlægget sammen med restaffaldet. 

Mads Deo (Alis)

Deodorantspray og andre spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de udsættes for direkte sollys, høj varme eller tryk.

Mads3 (Alis)

Make-up og kosmetik er farligt affald, fordi det kan indeholde små mængder af farlige kemiske stoffer. Det gælder fx neglelak. 

Farligt affald

Film om farligt affald

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere farligt affald til genanvendelse. 

Farligt affald

Film om farligt affald

Her kan du se en film om, hvorfor du skal sortere farligt affald til genanvendelse. 

Farligt affald

Farligt affald i din hverdag

Farligt affald er produkter fra vores hverdag, der indeholder stoffer, som kan skade miljøet eller os selv. Et par eksempler er batterier og spraydåser.

Det farlige affald kan både udgøre en fare, mens vi bruger det, men også når det er blevet til affald. Derfor er der særlige regler for, hvordan det farlige affald skal indsamles og efterfølgende behandles.

Farligt affald kan altid afleveres på genbrugspladsen.

Nogle typer af farligt affald kan også afhentes hjemme hos dig selv, men det er forskelligt fra kommune til kommune. Mange steder kan man lægge sine batterier i en klar frysepose på sin affaldsbeholder. Så sørger skraldemændene for, at batterierne kommer videre til genanvendelse.

Smider man det farlige affald ud sammen med restaffaldet, bliver det hele brændt på et affaldsenergianlæg. Forbrænding af det farlige affald kan betyde, at der ender skadelige stoffer i slaggen eller i røgen og dermed også i miljøet. 

Farligt Affald 1 Affaldplus
Farligt affald

Farligt affald i din hverdag

Farligt affald er produkter fra vores hverdag, der indeholder stoffer, som kan skade miljøet eller os selv. Et par eksempler er batterier og spraydåser.

Det farlige affald kan både udgøre en fare, mens vi bruger det, men også når det er blevet til affald. Derfor er der særlige regler for, hvordan det farlige affald skal indsamles og efterfølgende behandles.

Farligt affald kan altid afleveres på genbrugspladsen.

Nogle typer af farligt affald kan også afhentes hjemme hos dig selv, men det er forskelligt fra kommune til kommune. Mange steder kan man lægge sine batterier i en klar frysepose på sin affaldsbeholder. Så sørger skraldemændene for, at batterierne kommer videre til genanvendelse.

Smider man det farlige affald ud sammen med restaffaldet, bliver det hele brændt på et affaldsenergianlæg. Forbrænding af det farlige affald kan betyde, at der ender skadelige stoffer i slaggen eller i røgen og dermed også i miljøet. 

Farligt affald

Fakta om batterier

Fakta om batterier:

 • I 2019 købte vi næsten 4.000 tons batterier i Danmark.

 • 44 % af alle batterier bliver ikke sorteret korrekt.

 • Vi sparer 87 % CO2 ved at genanvende gammelt stål fra fx batterier i forhold til at producere nyt stål.

Farligt affald

Fakta om batterier

Fakta om batterier:

 • I 2019 købte vi næsten 4.000 tons batterier i Danmark.

 • 44 % af alle batterier bliver ikke sorteret korrekt.

 • Vi sparer 87 % CO2 ved at genanvende gammelt stål fra fx batterier i forhold til at producere nyt stål.

Vidste du, at...

Mads Fyrværkeri (Alis)

Fyrværkeri er farligt?

OK, det vidste du godt!

Vidste du også, at du godt må gemme dit ubrugte fyrværkeri et tørt og sikkert sted til næste år, men hvis du vil smide det ud, skal du aflevere det på genbrugspladsen som farligt affald? 

Mads2 (Alis)

Farligt affald er de voksnes ansvar. Hvis du finder beholdere med sikkerhedslåg og faremærker på, skal du overlade det til dine forældre, så de kan opbevare det sikkert eller aflevere det på genbrugspladsen, når det skal smides ud. 

Farligt affald

Faremærker viser, hvor farligt affaldet er

Du kan se på affaldet, om det er farligt, ved at søge efter faremærker.

Mange af de produkter, der indeholder stoffer, som betyder, at de skal behandles som farligt affald, er mærket med ét eller flere faresymboler.

Faresymboler viser, om et produkt er sundheds- eller miljøfarligt. Formålet med symbolerne er at beskytte brugerne ved at advare mod kemikaliernes farlige egenskaber.

Der findes over 100.000 registrerede kemikalier i EU, og det er målet, at faremærkningerne og klassificeringen standardiseres. Det betyder, at mærkerne skal se ens ud i alle landene. 

Produkter, der er mærket med ét eller flere af de officielle faresymboler, skal altid betragtes som farligt affald og afleveres til en indsamling for farligt affald.

Læs mere om faresymbolerne hos Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen.

Faremærker
Farligt affald

Faremærker viser, hvor farligt affaldet er

Du kan se på affaldet, om det er farligt, ved at søge efter faremærker.

Mange af de produkter, der indeholder stoffer, som betyder, at de skal behandles som farligt affald, er mærket med ét eller flere faresymboler.

Faresymboler viser, om et produkt er sundheds- eller miljøfarligt. Formålet med symbolerne er at beskytte brugerne ved at advare mod kemikaliernes farlige egenskaber.

Der findes over 100.000 registrerede kemikalier i EU, og det er målet, at faremærkningerne og klassificeringen standardiseres. Det betyder, at mærkerne skal se ens ud i alle landene. 

Produkter, der er mærket med ét eller flere af de officielle faresymboler, skal altid betragtes som farligt affald og afleveres til en indsamling for farligt affald.

Læs mere om faresymbolerne hos Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen.

Farligt affald

Eksempler på farligt affald

Farligt affald

Eksempler på farligt affald

Spraydåser

Alle slags spraydåser som fx deodoranter, hårlak og spraymaling er farligt affald. Da spraydåsen er under tryk, kan man risikere, at den eksploderer og antænder brande, hvis den udsættes for høj varme over 50 grader eller for tryk. Så smider man spraydåser i restaffald derhjemme, kan den eksplodere i skraldebilen, når affaldet presses sammen. Det samme kan ske, hvis den ender i ovnen på et affaldsenergianlæg. Derudover kan indholdet i spraydåsen også være skadeligt for miljøet.

Spraydåser og gasflasker skal derfor hverken afleveres sammen med restaffaldet eller metal til genbrug, men i stedet afleveres på genbrugspladsen eller en anden specialindsamling. Herfra sendes de videre til korrekt behandling.

Kosmetik og makeup

Make-up og kosmetik kan indeholde små mængder af farlige kemiske stoffer. Det gælder fx neglelak, hårfarvningsmidler og hårfjerningsmidler.

Kviksølvtermometre

Gammeldags termometre indeholder kviksølv, der er en af de farligste miljøgifte. Kviksølv er et tungmetal, der giver alvorlige skader på mennesker, dyr og miljø. Den måske alvorligste er skader på menneskets nervesystem og hjerne. Tidligere blev kviksølv brugt mange steder som fx til tandfyldninger, men det er forbudt nu, ligesom man heller ikke kan købe kviksølvtermometre længere.

Lysstofrør og sparepærer

I dag findes der flere forskellige slags elektriske pærer – glødepærer, halogenpærer, LED-pærer, sparepærer og lysstofrør. De to sidste - sparepærer og lysstofrør - indeholder et kviksølvholdigt pulver. Det er ikke farligt, så længe pæren er intakt, men går den i stykker, er det meget vigtigt at undgå at indånde det meget giftige pulver. Bliver lysstofrør og sparepærer brændt sammen med restaffaldet, spredes kviksølvet til miljøet og gør skade. Afleveres de i stedet som farligt affald, bliver de skilt ad i de forskellige materialer som fx glas, metal og kviksølv. På den måde kan op til 98 % af pæren blive genanvendt til blandt andet produktion af nye pærer.

Malingrester

I maling er der ofte giftige kemikalier, som gør det til farligt affald. Derfor skal maling afleveres på din lokale genbrugsplads, så det bliver håndteret korrekt.

Fyrværkeri

Fyrværkeri indeholder nogle kemiske forbindelser og kan indeholde tungmetaller som bly og kviksølv.

Almindeligt nytårsfyrværkeri og småfyrværkeri skal afleveres på din lokale genbrugsplads. Det vil sige alle typer fyrværkeri, som privatpersoner kan købe, og som er mærket med sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnummer.

Når du afleverer dit lovlige fyrværkeri, lægger personalet på genbrugspladsen det i vand i spændelågsfade. Et spændelågsfad er specielt velegnet til opsamling og bortskaffelse af fyrværkeri.

Når spændelågsfadet er fyldt, afhentes det til specialdestruktion.

Trykimprægneret træ

Trykimprægneret træ kan ikke genanvendes og må ikke brændes af på danske affaldsenergianlæg. Imprægneringen indeholder nemlig tungmetaller og kemikalier, der vil forurene røgen og slaggen.

I Tyskland deponeres forbrændingsslaggen, og dette er en af årsagerne til, at man i Tyskland, i modsætning til Danmark, gerne må brænde det imprægnerede træ.

Medicinrester & kanyler

Medicinrester kan være sundhedsskadelige og miljøskadelige, og de skal derfor altid afleveres som farligt affald. Det kan man gøre på genbrugspladsen eller på apoteket. Kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald, afleveres de samme steder. Her sørger de for, at det bliver destrueret på forsvarlig vis.

Klar til at gå på opdagelse?

Metal Shutterstock

Læs mere om metal

Ovn_ild_ARC_må gerne bruges

Læs mere om energiudnyttelse

AV miljø_deponi_ARC_må gerne bruges

Læs mere om deponi