Krom

Staves ofte chrom. Grundstofnummeret er 24 og defineres som et tungmetal. Krom kan danne kræft ved indånding, og er derfor mest miljø- og sundhedsskadelig under produktion og bortskaffelse. Imprægnering med krom kræver dispensation i Danmark.