Kreosot

Kendt for at kunne give hudkræft, hvilket er problematisk, da man ved håndtering af det imprægnerede træ i samtlige livscyklusfaser kan forvente en direkte kontakt med huden.