Gylle

Den flydende del af husdyrgødning fra køer og grise.