Genbrugspladsen

Kaldes også en genbrugsstation. Det er en stor plads med mange containere. I hver container kan man indsamle en bestemt type affald. Affaldet bliver så kørt til forskellige firmaer afhængigt af om det kan brændes, skal genbruges eller til specialbehandling.