Forbrændingsanlæg

En virksomhed der brænder brændbart husholdnings- og erhvervsaffald. Energien fra forbrændingen anvendes til produktion af strøm og fjernvarme.