elektrofilter

Røgen renses v.h.a. et elektrisk felt og en ionisering af støvpartiklerne. Metoden kan udskille op til ca. 99% af røggassernes partikler.