Deponiet

Et depot hvor affald der ikke kan brænde eller genbruges kan lægges. Under deponiet ligger et beskyttelseslag, så giftige stoffer ikke siver ned i grundvandet.