Arsen

Grundstof nummer 33 og hører til gruppen af tungmetaller. Giftigt i større mængder. Arsenimprægneret træ må ikke produceres eller importeres i Danmark.