CO2

Kuldioxid. Gassen fremkommer blandt andet ved afbrænding og udånding. Gassen er en klimagas, da den bidrager til den globale opvarmning.