Udvaske

Når noget siver ned gennem jorden med regnvandet. Fx kobber fra slagge eller gødning og pesticider fra landbruget føres med regnvandet til grundvandet, søer, åer og havet.