Tungmetal

Metaller med højere massefylde end jern. Et tungmetal nedbrydes ikke i naturen, men vil recirkulere i det uendelige. Nogle tungmetaller er meget giftige og har ingen nyttefunktion i kroppen (kviksølv, kadmium, bly, tin). Andre tungmetaller er essentielle, hvilket vil sige, at vi har brug for dem i små mængder i føden (kobber, jern, mangan og zink).