spildevand

Vand der går til spilde fra for eksempel papirfremstilling.