Råstoffer

Er populært sagt alt hvad det kan betale sig at udvinde fra jorden. I Danmark udvinder vi blandt andet sand, grus, sten, tørv, ler plastisk ler, moler og kalk.