restaffaldet

Den del af husholdningsaffaldet der sendes til forbrænding, når aviser, glas og flasker m.m. er frasorteret.