Perkolat

Den væske der løber fra en losseplads. Opsamles af membran.