Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Webquest
Emne: Dansk, Genbrug, Geografi, IT, Metal, Miljø, Samfundsfag, Teknologi
Klassetrin:

Der er aluminium overalt i vores hverdag. Aluminium bruges som emballage for mad og drikkevarer. Som cykelstativer og vejskilte. I møbler, vinduer og mange andre steder.

Aluminum er billigt, det ruster ikke og der er meget af det tilbage i jorden.

Men hvilke konsekvenser har den øgede brug af aluminium for naturgrundlaget og de mennesker, der bor de steder, hvor aluminium hentes og forarbejdes?

Det skal I undersøge og debattere i denne webquest.

Emne: Dansk, Elektronik, Genbrug, Håndværk & design, Metal, Miljø, Natur/teknologi, Papir, Plastik, Sløjd/Håndarbejde/Billedkunst, Teknologi
Klassetrin:

Affaldet har en historie: En fortid, en nutid og en fremtid. Hvornår er det affald? Hvad er affaldet lavet af? Hvordan bliver det behandlet, når vi skal af med det? Lav en kunstudstilling, der viser andre værdier i affaldet.

Emne: Dansk, Elektronik, Genbrug, Håndværk & design, Metal, Miljø, Natur/teknologi, Papir, Plastik, Sløjd/Håndarbejde/Billedkunst, Teknologi
Klassetrin:

Affaldet har en historie: En fortid, en nutid og en fremtid. Hvornår er det affald? Hvad er affaldet lavet af? Hvordan bliver det behandlet, når vi skal af med det? Lav en kunstudstilling, der viser andre værdier i affaldet.

Emne: Biologi, Dansk, Fysik/kemi, Innovation, Miljø, Samfundsfag, Teknologi
Klassetrin:

En stor del af vores affald bliver brændt på forbrændingsanlæggene. Varmen fra forbrændingen bruges til at skabe varme og el. Arbejdet på forbrændingsanlægget er derfor vigtigt, både i forhold til miljøet og i forhold til vores energiforsyning.

I denne webquest skal eleverne i udskolingen lave et spil om affaldsforbrænding til elever på mellemtrinnet. Spillet
egner sig fx til en temauge, hvor eleverne skal arbejde på tværs af årgange.

Webquesten kan udføres med flere klasser på tværs til fx en emneuge om miljø.

Emne: Dansk, Genbrug
Klassetrin:

Hvis affaldet smides i naturen - eller alt bare ender i skraldespanden - bliver det ikke genbrugt.

I denne webquest skal I undersøge hvordan jeres affald kan genbruges, og hvad I kan gøre med affaldet hjemme hos jer selv.

Emne: Dansk, Madkundskab, Madspild, Miljø, Natur/teknologi
Klassetrin:

Hvert år smider hver dansker 47 kilo spiseligt mad ud i skraldespanden (stopspildafmad.dk). Samtidigt smider fabrikker og butikker også tonsvis af mad ud – men hvorfor gør de dog det?

Eleverne skal finde nogle bestemte steder at fokusere på, beskrive madspildet og lave en plakatkampagne med gode råd til at smide mindre mad ud.

Emne: Dansk, Madkundskab, Madspild, Miljø, Natur/teknologi
Klassetrin:

Hvert år smider hver dansker 47 kilo spiseligt mad ud i skraldespanden (stopspildafmad.dk). Samtidigt smider fabrikker og butikker også tonsvis af mad ud – men hvorfor gør de dog det?

Eleverne skal finde nogle bestemte steder at fokusere på, beskrive madspildet og lave en plakatkampagne med gode råd til at smide mindre mad ud.

Emne: Dansk, Genbrug, Madkundskab, Madspild, Miljø, Samfundsfag
Klassetrin:

Hvert år går mange millioner tons brugbar mad til spilde – og ender som affald. Men meget af dette madspild kunne sagtens forhindres.

Emne: Elektronik, Farligt affald, Genbrug, Kompost, Metal, Miljø, Natur/teknologi, Papir, Plastik, Teknologi
Klassetrin:

Tag på besøg på genbrugspladsen og lær om materialerne. Hvad må kommes i den enkelte container? Hvorfor sorterer vi, som vi gør? Og hvad sker der med affaldet, når containeren forlader genbrugspladsen?

Opgaverne kan også løses uden at besøge genbrugspladsen.

Emne: Elektronik, Farligt affald, Genbrug, Kompost, Metal, Miljø, Natur/teknologi, Papir, Plastik, Teknologi
Klassetrin:

Tag på besøg på genbrugspladsen og lær om materialerne. Hvad må kommes i den enkelte container? Hvorfor sorterer vi, som vi gør? Og hvad sker der med affaldet, når containeren forlader genbrugspladsen?

Opgaverne kan også løses uden at besøge genbrugspladsen.

Emne: Biologi, Dansk, Geografi, Kompost, Madkundskab, Madspild, Matematik, Miljø, Samfundsfag
Klassetrin:

Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 47 kilo mad direkte ned i skraldespanden (stopspildafmad.dk). Det svarer til, at vi - alene i Danmark - kasserer mad til en hel million mennesker - hver dag.

Eleverne skal ud fra en journalistisk metode undersøge problemets omfang og indsamle forskellige løsningsforslag, som de kan dele med andre.

Materialet er udviklet af Stop Spild Af Mad i samarbejde med bl.a. Affald.dk og Danmarks Lærerforening.