Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Webquest
Madtab/Madspild

Udfordringen

Jeres opgave at finde den nøjagtige (eller en velegnet) afgrænsning mellem begreberne ’food waste’ og ’food loss’.

Begge dele har med madspild at gøre, men opfattes og diskuteres alligevel som to forskellige ting. I vil opdage, at der er meget forskellige holdninger til tingene – og også, at der er mange stærke interesser på spil: For hvem kan gøre noget ved madspildet inden for de to forskellige områder? Hvis ansvar er det at gøre noget? Og hvem kan have interesser i, at der sker noget?

For at komme i gang skal I prøve at finde svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad er madspild?
 • Hvor opstår madspild?
 • Hvorfor er madspild et problem?
 • Hvad sker der med den mad, som bliver smidt ud?
 • Hvor sker det største spild af mad?
 • Hvad mener I kan være forskellen på ’food loss’ og ’food waste’ – og findes der nogle danske ord, som også kan beskrive de to ting? Og forskellen på dem?
 • Når man laver en kampagne om ’food waste’ – hvem henvender den sig så til?
 • … og når man laver en kampagne om ’food loss’, hvem henvender den sig så til?

Processen

Opstart

De to store grupper mødes hver for sig og diskuterer sig frem til en fælles opfattelse af, hvad der afgrænser gruppens område (’food waste’ eller ’food loss’).
Der er også vigtigt at gruppen diskuterer, hvad de mener, at den anden gruppe skal beskæftige sig med – for at der ikke kommer overlap mellem de to kampagner og hjemmesider, som I skal lave.
Hver gruppe vælger derefter to repræsentanter, der skal mødes jævnligt under arbejdet med kampagnerne.

Firemandsgruppen skal hele tiden sikre, at de to kampagner ikke har overlap – men også, at der ikke er noget, der bliver glemt – eller falder ned mellem de to stole. Tilsammen skal de to kampagner nemlig helst omfatte alle relevante informationer om madspild. Hver af de to grupper opdeler sig også i undergrupper. Her er det vigtigt at få sig fordelt, så I ved nøjagtigt, hvem, der har ansvaret for hvad.

I kan opdele undergrupperne fx:

 • Madspild i hjemmet
 • Madspild i landbruget (mark og lager)
 • Madspild i emballage
 • Madspild i industrien (produktion og lager)
 • Madspild på restauranter
 • Madspild i butikker og supermarkeder
 • … og mange andre områder.

Alt efter antallet af emner, kan det være, at nogle grupper skal arbejde med flere emner. Det vigtigste er, at I forsøger at få det hele med. Og I skal hele tiden være opmærksomme på forskellene mellem ’food waste’ og ’food loss’.

Skriv argumenter, ideer og spørgsmål ned undervejs. Brug de mange links, der er knyttet til denne web-quest til at understøtte jeres argumentation overfor den anden store gruppe i, hvordan I mener, at lige netop jeres tema er afgrænset.

Inden selve kampagnen tilrettelægges

Når de to grupper synes, at de er enige om, hvor grænsen mellem de to emner ligger afholdes en lille panel-debat, hvor de fire grupperepræsentanter sidder i panelet, og hvor alle i klassen kan stille opklarende spørgsmål til grænsedragningen mellem de to emner.

Paneldebatten er sidste chance for de to grupper til at fastlægge rammerne for de to kampagner – inden selve produktionen af kampagnerne og hjemmesiderne begynder.

Arbejdet med kampagnen

De to grupper arbejder nu med at få alle de temaer præsenteret og beskrevet på hver deres kampagnehjemmeside. Brug Klassens Egen Hjemmeside
Blandt de emner, der minimum skal beskrives på de to hjemmesider er:

 • Hvem retter hjemmesiden/kampagnen sig til (målgruppe)?
 • Hvorfor er det vigtigt for målgruppen at interessere sig for emnet?
 • Hvad kan målgruppen gøre for at begrænse problemet med madspild?
 • En beskrivelse af hvad hhv. ’foodloss’ og ’foodwaste’ egentlig er?
 • Klare eksempler på, hvad madspild er – inden for gruppens hovedtema?
 • Gode forklaringer og illustrationer af tal og fakta.

Evaluering af kampagnen

Hver af grupperne skal evaluere den anden gruppes hjemmeside – og kommer med en konkret og opbyggelig kritik. Den afsluttende kritik samles og præsenteres af de to gruppe-repræsentanter i et samlet forum for hele klassen.