Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Udfordringer med indsamling af plastik

Sortering af plastik er ingen let opgave. Der findes adskillige typer med forskellige egenskaber, og hvis de skal genanvendes, er det vigtigt, at de ikke er blandet. Derfor skal borgerne for det første sortere deres affald, så vi undgår, at plastikken bliver sendt til forbrænding. Og dernæst skal der laves anlæg, som kan sortere plasten, så den er klar til at blive til nye produkter.

På mange plastprodukter er der ofte mærker, som angiver hvilken type plast det er, og det er rigtig godt, men også lidt kompliceret for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at der bliver etableret nogle effektive indsamlingsordninger, så mere plastik køres til genanvendelse, hvorved det kan betale sig at investere i de teknologier, der kan sortere plastikken.

Mange kommuner har sat øget fokus på indsamling af plastik til genbrug. At man ikke har gjort det tidligere skyldes forskellige forhold:

  1. Der er udfordringer i renheden af den indsamlede plastik. Er der fx madrester eller sæbe på?
  2. At der findes så mange forskellige plastiktyper, at det er urealistisk, at vi skal have én beholder til hver slags. Og hvordan kender man forskel på fx PE og PP-plast?

Industrien er i dag bedre til at genbruge plastik fra husholdningerne.

Forbrændingsanlæggene kan i dag måle, hvor meget CO2 i røgen, der kommer fra organisk affald (fx madrester, pap og træ) og hvor meget der kommer fra plastik. Derfor skal de nu til at betale CO2-afgifter for plastdelen og købe CO2-kvoter. Metoden er måling af kulstof14 (14C).

Det vanskeliggør indsamlingen og genbrug af plast, at plastikken ofte ikke er helt fri for mad- og sæberester. Madrester tiltrækker skadedyr som rotter, fluer og andre. derfor skal alt affald til genbrug være rent, inde det afleveres til genbrug.
Sæberester giver problemer, fordi sæben skummer op, når plastikken vaskes. Det kan få hele fabrikshallen til at blive fyldt med skum.

Nogle kommuner indsamler kun hård plastik, da det er lettere at sælge til fabrikkerne. Nogle kommuner indsamler ALT. Det er for at få mest muligt til genbrug, men så skal plastikken sorteres med maskiner først - eller med håndkraft. Blandet plastik er der ikke mange købere til på markedet.

Nogle kommuner har valgt at samle plastik ind sammen med metal og glas, hvorefter de forskellige materialer sorteres med maskiner.

Når borgerne har sorteret plasten efter det system, som er der, hvor de bor, hentes det og køres til anlæg, hvor plasten sorteres igen, og man fjerner evt. andet affald, som er kommet i containeren. Nogle steder foregår det med maskiner - andre steder udelukkende ved håndkraft, fordi der ikke er store nok mængder til, at det kan betale sig at investere i de teknologier, som automatisk kan adskille de forskellige plasttyper fra hinanden.

Regeringen satser i sin affaldsplan på, at alle i Danmark skal sortere mere plastik fra til genbrug. Men kommunerne må selv bestemme, hvordan de gør det.

kilde:

http://mst.dk/media/mst/Attachments/Ressourcestrategi_DK_web.pdf

Del denne side med andre