Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Kadmium

Kadmium er et blødt, sølvhvidt tungmetal. Det bruges mest i genopladelige batterier, men kan også findes i for eksempel tagrender og nedløbsrør af PVC. Da kadmium er meget giftigt, er det vigtigt, at det ikke bliver blandet med andet affald.

Kadmium - staves ofte cadmium - (Cd) er det 48. grundstof i det periodiske system. Det er et sjældent metal i naturen og forekommer ofte sammen med zink og fosfat. Det har været meget brugt i maling, i plastik og til at beskytte jern og stål mod at ruste. I dag bruger vi mest kadmium i genopladelige batterier, men det bruges også som overtræk på plastik, så det kommer til at ligne metal.
Kadmium er desuden en væsentlig forureningskilde i kunstgødning, idet 100 kg fosfatgødning indeholder 3-4 gram kadmium. Kadmiummet optages især af kornarterne og solsikker.

Kadmium har mange kemiske fællestræk med zink (de er begge i 2. undergruppe i det Periodiske System). Dette er med til at gøre kadmium meget giftigt, da kadmium ved indtagelse kan erstatte zinkatomerne på en række væsentlige enzymer i kroppen, der dermed bliver uvirksomme. Altså en forgiftning.
Desuden ophober kadmium sig i lever og nyrer. Selvom 98 % udskilles inden for to dage, får vi mere og mere kadmium i kroppen, jo ældre vi bliver. Rygere har et højere indhold af kadmium i kroppen end ikke-rygere, fordi kadmiummet i røgen fra cigaretterne let optages gennem lungerne.

I affaldet kommer det meste kadmium fra genopladelige batterier. Hvis de genopladelige batterier smides i det brændbare affald, ender kadmiummet i røgen. Selvom de danske forbrændingsanlæg har fået moderne røgrensningsanlæg, ender tungmetallerne i den gips, der dannes ved rensningen. Dermed kan gipsen ikke anvendes til gipsvægge i byggeriet (som den kan fra kulkraftværkerne), men må deponeres i nedlagte miner i Norge eller Tyskland.

Derfor er der god mening i at købe genopladelige batterier uden kadmium, men også i at indsamle sine batterier i stedet for at smide dem i det brændbare affald. 

Del denne side med andre