Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Minedrift

I Danmark henter vi sten, ler og grus i undergrunden, men især metaller hentes fra miner i lande langt herfra. Minedrift ødelægger landskabet, og der er mange steder også politiske problemer knyttet til udvindingen af metaller.

Når vi henter råstoffer i naturen, sker det ofte i miner langt fra Danmark. Derfor tænker vi ikke på, at minerne ændrer de landskaber, hvor de ligger. Vi tænker heller ikke på, at minerne ofte medfører en stor risiko for forurening af jord, vand og luft - især fordi der også bruges mange kemikalier i minedriften, og fordi minerne ofte ligger i u-lande, hvor kravene til arbejdsmiljø og miljø ikke lever op til vestlige standarder.

Man skelner mellem åbne og lukkede miner. De fleste af os forbinder miner med underjordiske gange. Men faktisk henter vi mange af de mest almindelige metaller fra åbne miner. Det gælder for eksempel det meste kobber, aluminium og jern.

De åbne miner har ofte en stor udstrækning. Enten fordi metallerne (eller diamanterne) er spredt ud over et stort område i et tyndt lag. Det gælder for eksempel aluminium. Eller fordi man transporterer malmen på store køretøjer. For at de kan køre op af minen, må opkørslen ikke være for stejl. Hvis minen er dyb, betyder det, at den yderste del af opkørslen kommer til at ligge meget langt væk fra selve minen. For at få plads til opkørslen må man fjerne en masse jord og sten.

I en stor kobbermine i Utah fjernede man næsten 100.000 tons sten langs minens sider hver dag for at få plads til opkørslen. Til sammenligning brød man kun cirka dobbelt så meget kobbermalm om dagen.

Udvindingen af et metal sker ofte gennem flere led. Først graver man den metalholdige bjergart fri. Dernæst knuser man den. Og til sidst skiller man metallet fra de øvrige mineraler mekanisk og ved hjælp af forskellige kemikalier. Der bliver også brugt store mængder energi til at udvinde metallerne.

Udvindingen af et metal medfører altid en masser bunker af affald: Resterne af den knuste bjergart, sten, der er fjernet for at give plads til opkørslen fra minen, samt jord og klippestykker der eventuelt har dækket den metalholdige bjergart.

Der er to muligheder for at begrænse minedriften:

  1. at nedsætte forbruget (efterspørgslen) af metallerne eller
  2. at øge genbruget af metallerne. Fordelen er, at alle metaller kan smeltes.
Del denne side med andre