Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Artikler

Indsamling og sortering af metal

Det metal, der bliver smeltet om og genbrugt, kommer mange steder fra. Det er blandt andet rester fra fabrikkernes produktion, gamle maskiner eller metal fra private - fx sodavandsdåser.

Legeringer af metaller

I naturen er der mange forskellige metaller i form af grundstoffer: Jern, aluminium, krom og nikkel er nogle af dem. For det meste bruger man forskellige legeringer mellem metallerne - altså blandinger at forskellige metaller.

Legeringer til smykker

Guld, sølv og platin bliver ofte brugt til smykker. Men da smykker både skal være slidstærke og have en rimelig pris, laves der ofte forskellige legeringer med andre metaller.

Kadmium

Kadmium er et blødt, sølvhvidt tungmetal. Det bruges mest i genopladelige batterier, men kan også findes i for eksempel tagrender og nedløbsrør af PVC. Da kadmium er meget giftigt, er det vigtigt, at det ikke bliver blandet med andet affald.

Arsen

Arsen kendes af de fleste som hovedingrediensen i arsenik – et stof så giftigt at få milligram kan slå en voksen mand ihjel. Arsen blev tidligere brugt til at imprægnere træ og til fremstilling af klart glas og blyhagl.

Krom

Krom er et tungmetal, der blandt andet anvendes til at beskytte jern mod at ruste og træ mod at rådne. Forbindelser med krom er ofte giftige, men krom har også betydning for insulins funktion i kroppen.

Bly er et tungmetal

Bly hører til gruppen af tungmetaller og er giftigt. Tidligere kom bly især ud gennem bilos, hvor det blev tilsat benzinen for at forbedre forbrændingen. Bly ophober sig i kroppen og nedbrydes ikke i naturen.

Kviksølv er et tungmetal

Kviksølv hører til gruppen af tungmetaller og er ekstremt giftigt. Kviksølv bruges til gammeldags termometre, til lysstofrør, sparepærer og i nogle batterier. På grund af kviksølvs giftighed skal det indsamles som farligt affald.

Nikkel

Nikkel er et hårdt, sølvfarvet metal, der ofte bruges til legeringer. Det bliver blandt andet brugt til stål, fordi nikkel gør stålet stærkere og beskytter det mod rust. Der er også nikkel i nogle batterier og i mønter. Nikkel kan give allergi.

Jernværker og produkthandlere

Jernværker – metalfabrikker, produkthandlere – skrothandlere … kært barn har mange navne. Genvindingsindustrien beskæftiger mange mennesker inden for indsamling og behandling af metal til genbrug.

Kviksølv – anvendelse og indsamling

Forbruget af kviksølv har været stærkt faldende siden starten af firserne, men kviksølv anvendes stadig i en række produkter, blandt andet lysstofrør og sparepærer.

Bly

Der findes bly i mange ting, uden at vi tænker over det. Bly er et giftigt tungmetal og skal derfor afleveres som farligt affald.

Aluminium

Det er meget let og bruges derfor til blandt andet  fly, biler og cykler og til gryder og leverpostejsbakker. Der er meget aluminium på jorden, men det kræver meget energi at udvinde det i naturen. Derfor er det en god idé at genbruge aluminium.

Minedrift

I Danmark henter vi sten, ler og grus i undergrunden, men især metaller hentes fra miner i lande langt herfra. Minedrift ødelægger landskabet, og der er mange steder også politiske problemer knyttet til udvindingen af metaller.

Tin

Tin har været kendt siden oldtiden og har igennem mange århundreder været brugt til blandt andet kirkeklokker og orgelpiber. Da tin er et forholdsvist dyrt metal, bliver det ofte brugt i tynde lag oven på andre metaller.

Kobber

Kobber er et orangerødt metal med god ledeevne for strøm og varme. Derfor bruges det ofte til ledninger.

Jern

Jern er det mest brugte metal i verden og er let at udvinde. Derfor er det også forholdsvist billigt. Jern er også let at blande med andre metaller, hvilket gør det egnet til mange formål.

Guld

Guld kendes naturligvis fra smykker, hvor det bruges til ringe, halskæder og ure. Men guld er også et vigtig råstof til fremstilling af elektronik.

Metallernes egenskaber

Metaller er faste grundstoffer med en lang række egenskaber. De er ofte skinnende og kan bøjes, smeltes og presses og lede varme og elektricitet. Derfor bruges metallerne til mange forskellige ting, enten alene eller i såkaldte legeringer.

Zink

Zink har været kendt siden oldtiden i form af messing. Men det er først i nyere tid, at det er lykkedes at fremstille rent zink, fordi opvarmet zink meget let går i forbindelse med luftens ilt. Zink bruges tit sammen med jern, for at forhindre rust.

Spændingsrækken

Spændingsrækken er en måde at opstille metallerne på efter deres reaktionsvillighed med andre stoffer. Denne viden kan man bruge, når man laver dåser til blandt andet mad- og drikkevarer.

Ædelmetaller

Ædelmetallerne er karakteriseret ved at være meget lidt reaktionsvillige med andre stoffer og de angribes derfor ikke af syrer og baser. Derfor er de gode at bruge til smykker og til instrumenter og redskaber i laboratorier.