Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Biogas

Der kommer biogas, når organisk affald (for eksempel madaffald, haveaffald og gødning fra dyr) rådner, uden der er ilt til stede.

Vi kan bruge biogassen som brændsel ligesom olie og naturgas. Det betyder, at biogassen kan bruges til at lave fjernvarme og elektricitet. Biogas dannes i naturen, når bakterier nedbryder organisk materiale, uden at der er ilt til stede. Bakterier, der kan leve uden ilt, kaldes anaerobe bakterier.

Man kan også udvinde biogas på biogasanlæg ved at efterligne forholdene i naturen. På biogasanlæg rådner organisk affald i specielle tanke, der kaldes rådnetanke. Det organiske affald kan være gylle, madaffald og affald fra slagterier, bryggerier og mejerier.

Man kan kontrollere produktionen af biogas ved at regulere temperaturen i tankene. Jo lavere temperatur, jo længere tid tager det at udvinde biogassen.

Biogas består af metan (CH4), kuldioxid (CO2) og forurenende stoffer som svovlbrinte (H2S). Inden biogassen kan bruges, skal den renses, så svovlbrinten bliver fjernet. Svovlbrinte lugter fælt og er ætsende og giftig selv i små koncentrationer. Den rensede biogas består af 50-80 % metan og 20-50 % kuldioxid. Jo højere indhold af metan, jo større brændværdi har gassen.

Man kan også indvinde biogas fra gamle deponier, hvor der ligger organisk affald. Det gør man på cirka 15 ud af Danmarks i alt 33 deponier.