Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Byggeaffald

Byggeaffald er det affald, man får, når man bygger nye huse eller river gamle ned. Meget mere kunne genbruges, hvis håndværkere og private, der bygger om, blev bedre til at sortere affaldet.

Det meste byggeaffald er beton, tegl, asfalt, træ og jord. Men byggeaffald kan også være gips, asbest, vinduesglas, plast og metal. Bygge- og anlægsaffald udgør cirka en fjerdedel af den samlede affaldsmængde i Danmark.

For at øge genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald har kommunerne pligt til at udarbejde regulativer for bygge- og anlægsaffald. Regulativerne skal indeholde bestemmelser om, at der skal foretages sortering af affaldet, når den samlede mængde fra et bygge- og anlægsarbejde overstiger et ton. I praksis betyder det, at selv meget små bygge- og anlægsopgaver er omfattet af sorteringskravet.

Der kræves derfor en vis forsigtighed, når man river bygninger ned. Nogle gange må nedrivningen endda foretages med håndkraft, selvom dette er både dyrere og mere tidskrævende end med maskiner. Men til gengæld opnås besparelser i form af mindre omkostninger til affaldsafgiften, deponering og forbrænding, samt højere salgspriser for de genanvendelige materialer.

Er man meget omhyggelig, når man river bygninger ned, kan man bruge murstenene og tagstenene igen i nye byggerier, efter at de er rengjorte.

Andre brugte byggematerialer, som for eksempel gulvbrædder, tømmer, døre, vinduer og sanitet kan også bruges igen – afhængig af kvaliteten. Dette foregår oftest gennem en nedriver, der udtager materialerne i forbindelse med nedrivningerne. Størstedelen af disse genanvendelige byggematerialer afsættes til private forbrugere.

Af byggeaffald udgør blød pvc og imprægneret træ et særligt problem, da dette ikke kan genbruges og udvikler giftige dampe, når det brændes. Blødt PVC skal på deponi, mens imprægneret træ sendes til en særlig forbrænding der kan brænde det på forsvarlig vis, blandt andet i Tyskland.

Et andet problem er vinduer fra byggeri i ca. 1960'erne og 1970'erne, da de kan indeholde PCB. PCB er et kræftfremkaldende stof, der også kan vandre ind i bygningernes betonkonstruktion. Derfor skal bygninger fra denne periode undersøges for PCB inden de rives ned eller der skiftes vinduer eller opsættes altaner.

Asbest er også et stort problem, da det næsten er umuligt at få til at brænde og kan give lungekræft, hvis man indånder støvpartikler fra det. Derfor er det ikke alle genbrugspladser, der tager imod asbest. I stedet skal man køre det direkte på deponi.

Hvis byggeaffaldet er fra erhverv - eller en håndværker har revet et privat hus ned - skal man være opmærksom på, at virksomheder skal betale for at benytte genbrugspladsen.

Del denne side med andre