Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder og håndværkere, butikker, institutioner og sygehuse kalder man for erhvervsaffald. Det meste affald i Danmark er erhvervsaffald og består mest af murbrokker, metal og jord.

Det gode ved erhvervsaffald er, at det er store næsten ens mængder affald. Det gør det nemmere at sælge videre til genbrug.

Ca. 80-90 % af byggeaffaldet genbruges - men desværre er mange håndværkere og firmaer ikke så omhyggelige med at sortere deres affald, så der bliver ikke genbrugt så meget erhvervsaffald, som der kunne.

Erhvervsaffald er overordnet et udtryk for spild af ressourcer. Det gælder derfor om at optimere produktionsprocesserne, således at affald fra erhverv så vidt muligt undgås. Nogle virksomheder har mulighed for at indarbejde produktionsspild i nye råvarer, for eksempel fejlproduktioner af visse plast  og papirtyper. det kan også være afklip af metalplader, som sendes til genbrug. På denne måde genanvendes spildmaterialer.

Kommunerne kan lave indsamlingsordninger for alle typer affald og genanvendelige materialer, men er – for erhverv – kun forpligtiget til at etablere indsamlingsordning for farligt affald. Kommunerne skal til gengæld anvise genanvendeligt affald fra erhverv til genanvendelse – for eksempel til skrothandlere eller andre genbrugsvirksomheder. Det drejer sig om papir, pap, genanvendeligt pvc-affald, genanvendeligt plastikaffald af transportemballage samt ståltromler. Ikke-genanvendeligt affald fra virksomhederne – som for eksempel blød pvc – skal anvises til deponering.

Siden 1997 har de mest miljøbelastende virksomheder haft pligt til at lave grønne regnskaber. I rapporten skal virksomhederne blandt andet redegøre for de væsentligste af virksomhedens ressource- og miljømæssige påvirkninger, herunder affaldsforholdene.

Regeringen og kommunerne har lavet specielle regler for, hvad virksomhederne skal gøre ved deres affald. I alle kommuner har bestemte typer virksomheder pligt til at være med i en ordning, hvis de har større mænger af én bestemt type affald – for eksempel papir, metal og farligt affald.

Læger, tandlæger og laboratorier har også særlige krav til hvordan de skal behandle kemikalier og klinisk risikoaffald.

Håndværkere og andre mindre virksomheder skal nu også betale for at bruge genbrugspladsen til deres affald. Det skyldes, at erhverv overordnet set selv er ansvarlige for at komme af med deres eget affald. derfor må kommunerne ikke længere lade de private borgere betale for hele driften af genbrugspladsen.

Ordningen har givet mange problemer ift. administration, men de fleste steder er der nu fundet løsninger på, hvilke firmaer der kan fritages for at betale for at bruge genbrugspladsen. Det er fx enkeltmandsfirmaer/konsulenter der arbejder hjemmefra, og kun arbejder ved computer, men ikke producerer egentligt affald.

Del denne side med andre