Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affaldshierarki

Hver gang vi smider noget ud går mange materialer tabt. Derfor er det bedst at undgå at lave affald, men når det nu ikke kan lade gøre i vores samfund er det vigtigt at finde ud af at bruge ressourcerne bedst muligt.

I gamle dage blev affald bare smidt ud. Køkkenmøddinger kendes helt tilbage fra stenalderen, og det er først i de sidste 50 år, at man er begyndt at finde ud af, hvordan man genbruger ressourcerne i affaldet bedst muligt.

De teknologier man kender til i dag, opstiller man i et affaldshierarki, illustreret med en pyramide. Affaldshierarkiet prioriterer de ting man kan gøre. Ligesom i madpyramiden skal man have mest fra bunden og mindst fra toppen:

Allerhelst skal vi undgå at lave affald i det hele taget. Det kaldes affaldsforebyggelse eller affaldsminimering.

På andenpladsen står direkte genbrug. Det betyder at man bruger tingene til det samme formål igen. For eksempel når man vasker flasker og fylder dem igen, eller når man giver brugt tøj væk som er blevet for småt.

Genanvendelse betyder at man behandler tingene, så de bliver til nye råvarer. Det er for eksempel når jernværkerne smelter gamle cykler om til nyt metal.

Noget affald kan man ikke genanvende, men det egner sig til at blive brændt. Det sker på et forbrændingsanlæg, hvor affaldet bliver til strøm og fjernvarme. Da forbrænding udnytter energien i affaldet, står forbrænding på fjerdepladsen i hierarkiet.

Noget affald kan hverken genanvendes eller brændes. Det er for eksempel tallerkner, kopper og wc-kummer. Noget affald indeholder også miljøskadelige stoffer, og derfor lægges den slags affald på et miljøsikret deponi. Deponering af affaldet står på sidstepladsen i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet går tabt.

Til affaldshierarkiet er fastsat politiske målsætninger som for eksempel genanvendelsesprocenter for en given affaldstype. I den seneste Ressourcestrategi for affald fra 2013 har regeringen for eksempel sat det mål at minimum 65 % af al elektronikaffald skal indsamles til genanvendelse i år 2018.

Kilder:

http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshierarkiet/anden-nyttiggoerelse-af-affald/forbraending-af-affald-med-energiudnyttelse/

Del denne side med andre