Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Døde køer i dieselolien

På grund af den store udledning af CO2 fra transport arbejder forskerne løbende på at finde mere miljørigtige brændstofkilder til erstatning for kul og olie. I Danmark arbejdes der i øjeblikket på at fremstille biodiesel af slagteriaffald.

Stort set alle biler kører i dag på benzin eller diesel fremstillet af råolie, men da olie hører til de ikke-fornyelige brændstofkilder, er der et stort ønske om at erstatte olien med biodiesel. EU Kommisionen har besluttet at 10 % af energiforbruget i transportsektoren skal være vedvarende energi i 2020. Biobrændstoffer er en vigtig brik i at nå dette mål.

Allerede i dag blandes der 7 % biodiesel i al den benzin, som vi tanker i bilerne her i Danmark. Biler kan ikke køre på ren biodiesel fordi det størkner ved 10 grader, så dette må i stedet blandes sammen med almindelig brændstof. I 2012 udgjorde biobrændstoffer knap 5 % af brændstofforbruget i hele EU. 

Inden for biobrændstoffer taler man om ”generationer”.

1. generations biobrændstoffer var baseret på korn, majs og raps. Men da disse jo også er fødevarer, har der været stor kritik af at anvende dem som biobrændstoffer, da det får priserne på fødevarer til at stige. Dette rammer især den tredjedel af verdens befolkning, der lever for under to dollars om dagen og bor i u-lande, som er afhængige af import af fødevarer fra i-landene. Den danske regering har derfor prioriteret sin støtte til at udvikle 2. generations biobrændstoffer, som er baseret på affald. EU har desuden besluttet at der højst må tilsættes 6 %  fødevarebaserede biobrændstoffer til benzinen. 

Danmarks første anlæg til produktion af 2. generations biodiesel ligger i Østjylland. Produktionen er baseret på animalsk fedt, som er et affaldsprodukt fra slagterierne og døde dyr fra landbruget. Når man skal analysere et biobrændstofs miljøprofil, kigger man blandt andet på, hvor meget energi der bruges i produktionsprocessen – i forhold til hvor meget energi man får ud af processen. En livscyklusanalyse viser, at biodiesel baseret på slagteriaffald har en rigtig god miljøprofil. EU kræver at der tilsættes mindst 1,5 % 2. generations brændstoffer til benzinen i 2020. 

Anlægget i Østjylland har en kapacitet på 55 millioner liter biodiesel årligt, og der er animalsk fedt nok i Danmark til at fordoble produktionen. Det lyder måske af meget, men selv ved en fordobling vil det kun svare til cirka 5 % af det danske dieselforbrug.

Biodiesel opfattes som CO2-neutralt – uanset om det er lavet på basis af landbrugsplanter (der jo optager CO2 mens de vokser) eller af animalsk fedt fra industrien. Til gengæld udleder biodiesel flere kvælstof-ilter end dieselolie baseret på råolie.

Del denne side med andre