Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Love og regler om elektronikskrot

WEEE-direktivet og Elskrotbekendtgørelsen forpligter firmaer, der importerer eller producerer elektronikprodukter til at tage tingene retur og bortskaffe dem forsvarligt.
Desuden fastsætter Baselkonventionen regler for eksport af farligt affald.

Håndteringen af elektriske og elektroniske affaldsprodukter ser anderledes ud for virksomheder end for borgerne.

I Danmark er der indført et producentansvar for affald af elektriske og elektroniske affaldsprodukter. Reglerne er fastsat i Elskrotbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 1. april 2006. Det betyder, at importører og producenter på det danske marked har et ansvar for at indsamle og behandle en vis mængde elektronikskrot i Danmark. Virksomheden behøver ikke nødvendigvis egenhændigt indsamle og behandle den pålagte mængde, men kan tilmelde sig en kollektiv ordning, der mod et vist beløb overtager virksomhedens ansvar.

Elskrotbekendtgørelsen er den danske implementering af det europæiske WEEE-direktiv. Derudover er RoHS-direktivet trådt i kraft. Implementering af direktivet medfører, at elektronik og elektriske produkter ikke må indeholde: - bly - kviksølv - cadmium - hexavalent krom - polypromerede bephenoler (PBB) - polybromerede diphenylethere (PBDE)

Dog vil enkelte af disse stoffer forekomme naturligt i visse produkter. Derfor er der fastsat grænseværdier for, hvor højt et indhold der må være. På internationalt plan har man i FN-regi vedtaget Baselkonventionen, der fastsætter regler for eksport af blandt andet elektronikskrot fra de rige lande til de fattige.

Del denne side med andre