Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Artikler

Indsamling af sparepærer og lysstofrør

Sparepærer og lysstofrør er farligt affald, når de kasseres. Det er fordi, de indeholder kviksølv.

Elektronikaffald skal specialbehandles

Elektronik betegnes normalt ikke som farligt affald, selvom de indeholder både miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det er fordi, det skal til specialbehandling.

Batterier

Et batteri er et lager af elektrisk energi. Energien er gemt i de metaller, som batteriet er lavet af. Metallerne kan industrien bruge igen. Nogle af metallerne er giftige. Derfor skal batterier indsamles som farligt affald.

Energimærkning af husholdningsapparater

Når man kigger efter nyanskaffelser til køkkenets "maskinpark" kan det være fornuftigt at se efter energibesparelser.

Genbrug af mobiltelefoner

Mange danskere skifter deres mobil ud med en ny og sejere model, selvom den gamle stadig virker helt fint. Det giver en masse affald og forurening. I stedet kan man faktisk vælge mellem at glæde en ven, tjene penge, hjælpe de syge eller miljøet.

Genbrug af elektronik

Brugte computere, mobiltelefoner eller køkkenmaskiner kan genbruges. Men kun hvis de afleveres på genbrugspladsen, til storskrald eller hos forhandleren.

Forbrug af elektronik

Mængden af elektronikaffald vokser i øjeblikket hurtigere end noget andet affald, og i fremtiden mener man, at den vil vokse endnu hurtigere.

Energimærkning

Energimærkningsordningen er lavet for at gøre det nemt for forbrugerne at vælge køleskabe, frysere og andre hvidevarer, der bruger mindst muligt strøm. Mærkningen bruges også til sparepærer.

Standby-forbrug og energi

En meget stor del af energiforbruget i Danmark bruges til elektricitet, og en stor del går til elektronik i hjemmet, som vi får mere af i disse år. En stor del af energiforbruget kunne spares, hvis vi bliver bedre til at slukke helt for apparaterne.

Køleskabe og kølemidler

Køleskabe og frysere indeholder kølemidler. Det er dem, der holder maden kold, men desværre kan kølemidlerne ødelægge atmosfæren. Derfor sender man køleskabe og frysere til særlige fabrikker, når de ikke virker mere.

Billedrør fra fjernsyn og computerskærme

I de seneste år er mange fjernsyn og computerskærme blevet erstattet af fladskærme. Når man skal skrotte et fjernsyn eller en computerskærm, udgør billedrøret den største del. Det er også billedrøret, der indeholder de mest miljøskadelige stoffer.

Love og regler om elektronikskrot

WEEE-direktivet og Elskrotbekendtgørelsen forpligter firmaer, der importerer eller producerer elektronikprodukter til at tage tingene retur og bortskaffe dem forsvarligt.
Desuden fastsætter Baselkonventionen regler for eksport af farligt affald.

Vi får mere og mere elektronik - og affald

Danskerne køber mere og mere elektronik. En af årsagerne er, at udviklingen af nye produkter går stærkere. Men det er også fordi priserne falder.

Elektronikskrot – mængder og behandling

Elektronikskrot er den hurtigst voksende affaldsfraktion i Danmark. Hvis ikke det behandles rigtigt, kan der være store miljøproblemer forbundet med bortskaffelsen.

Ulovlig eksport af elektronikskrot

Internationale konventioner forbyder eksport af elektronikskrot fra Europa til u-landene. Alligevel havner der hvert år tonsvis af elektronik i blandt andet Afrika. Læs her hvordan det kan lade sig gøre, og hvad du kan gøre som forbruger.

Baselkonventionen

Basel-konventionen er en international aftale, der fastsætter regler for bevægelser over grænser med farlig affald. Dette kan være elektronik, kemikalier, transportmidler og spildprodukter fra affaldsforbrænding.

WEEE-direktivet

WEEE er en forkortelse for ”Waste Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot).

Genbrug af printplader

Printpladen er en vigtig del af computeren, når den er i brug, men den er også vigtigt, når computeren er blevet til affald. I en enkelt printplade findes op mod halvdelen af verdens grundstoffer.

Genbrug af batterier

Vi bruger batterier i legetøj, biler, lommelygter og i mange andre ting. Et batteri er et lager af elektrisk energi. Energien er gemt i de metaller som batteriet er lavet af. Metallerne kan industrien bruge igen. Nogle af metallerne er giftige.

Skrotning af fladskærme

Siden 2010 har vi skrottet flere fladskærmsfjernsyn end fjernsyn med billedrør.

Flammehæmmere

Flammehæmmere i elektronik er meget vigtige. Som navnet siger, er flammehæmmernes funktion at sørge for, at elektronikprodukterne ikke bryder i brand, når de bliver brugt.