Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Syreregn

Syreregn opstår, når syrer, fra for eksempel forbrænding af affald, kommer ud i luften og blander sig med luftens indhold af vand. Syreregn skader især nåletræer og kan ødelægge store skovområder.

 

Røgen fra forbrændingsanlægget indeholder svovldioxid (SO2), klor (Cl) og kvælstofoxider (omtales som NOx'er, da der findes flere forskellige). Det er luftarter, der indgår i kemiske forbindelser med luftens vand og bliver til syreregn.
Syreregn skader naturen, hvis der ikke er ret meget kalk i jorden, hvilket er tilfældet i for eksempel Sverige. Træer visner og dør – især nåletræer, der hele vinteren står dækket med sne med højt syreindhold.
Vandplanter og fisk kan ikke trives i vand, der er blevet surt af syreregn. Derfor bruger blandt andet Sverige store mængder kalk, til at neutralisere skove og vandløb for de syrer, der blandt andet bringes med luften fra Danmark.

Da der ikke er nogen, der sorterer affaldet på forbrændingsanlægget, er der heller ingen der ved, præcis hvilken slags affald, der brændes.
Både svovl og kvælstof indgår i aminosyrer i madaffald, som der brændes meget af. Det meste af den kvælstof der bliver til NOx’er, kommer dog fra den luft man trækker ind i ovnen, da kvælstof udgør 70 % af atmosfærisk luft.
Svovl kommer også fra forskellige plasttyper og forbrænding af gipsaffald.
Klor kommer blandt andet fra forbrænding af PVC-affald, men også fra almindeligt husholdningssalt.

Forbrændingsanlæggene renser røgen grundigt, inden den sendes ud gennem skorstenen.
Man renser blandt andet røgen med mættet kalkvand og vand, som fjerner svovl og klor, og med ammoniak, der sprøjtes ind i ovnen for at fjerne NOx'erne. I den proces bliver kvælstof-oxiderne (NOx’erne) omdannet til almindeligt kvælstof (N) og vand. Desværre er kvælstof (N) også gødning, hvilket medfører overgødskning og algeopblomstring vandløb, søer og have, så fisk og vandplanter ikke trives.

Del denne side med andre