Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

C. Ovnen

Affaldet bliver brændt i en ovn på forbrændingsanlægget. Ovnen brænder ved temperaturer mellem 850 og 1200 grader. Affaldet bliver sendt ind gennem en tragt, og slutprodukterne er slagge og røg.

Fra siloen løfter krangrabben affaldet op i en tragt. Herfra glider det ind i ovnen, efterhånden, som der bliver plads. Der skal altid stå affald i tragten. Det lukker nemlig for ilttilførslen ovenfra, så ilden bliver i ovnen og ikke slår op gennem tragten.

Ovnen er opbygget nogenlunde som en almindelig brændeovn, mange har i deres boliger. Det vil sige, at affaldet ligger på en rist af metal inde i ovnen. Væggene er besat med store tykke kakler.
På forbrændingsanlæggene er bunden på de største ovne på størrelse med to parcelhuse, og ovnene kan være på højde med femetagers huse.
Bunden er bygget op af flere ristetrapper, der kan bevæge sig i forhold til hinanden, og skubbe affaldet fremad, efterhånden som det brænder. Det tager to-tre timer for affaldet at passere gennem ovnen.
Mellem ristene er der huller, hvorigennem der blæses luft ind i ovnen. På de store anlæg bruger man cirka 95.000 m2 luft i timen pr. ovn, for uden ilt kan affaldet ikke brænde (i følge brandtrekanten, som du nok har set i fysik/kemi).

Ved forbrændingsprocessen sker bl.a. følgende processer:
Med rigelig ilt: C + O2  => CO2 (kuldioxid)
Med for lidt ilt: C + ½ O2  => CO (kulmonooxid)

Af hensyn til arbejdsmiljøet, trækker man på nogle anlæg luften ind fra siloen, så de mange støvpartikler og bakterier fra affaldet brænder i ovnen, i stedet for at forurene luften i modtagehallen, hvor folk arbejder.

Ovnen brænder affaldet ved 850-1200 grader. Hvis der brændes ved lavere temperaturer, risikerer man, at der dannes dioxiner. Hvis man brænder ved højere temperaturer, skal man bruge alt for meget energi.
Der bliver ikke brugt andre brændsler (olie, kul eller gas) i ovnen, med undtagelse af, når ovnen har været slukket og nedkølet på grund af rengøring.
Det tager to dage at køle ovnen ned, to-fire dage at rense den, og to dage før den er oppe på optimal drift igen. På de største anlæg, koster det 300-500.000 kroner i døgnet at lukke ovnene.

En af de hyppigste årsager til lukning er, at ovnen skal renses for fastsmeltet metal. Da metal først smelter ved meget højere temperaturer, end der er i forbrændingsovnene, smelter de kun. Metallet sætter smelter fast på kaklerne i ovnen og smelter ned i lufthullerne i bunden. Dermed stoppes ilttilførslen, hvilket forringer forbrændingen. Derfor er det bedst, hvis folk holdt op med at smide deres dåser og andet metal i restaffaldet, men i stedet afleverede det til genbrug.

For neden af ristetrappen findes nogle store huller, hvor slaggen kan falde ud, og transporteres til slaggegraven.

Varmen fra ovnen opvarmer vandet i en kedel ovenpå. Vanddampen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme.

 

Del denne side med andre