Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

B. Affaldsmodtagelse

Affaldsmodtagelsen er der, hvor skraldebilerne ankommer og læsser affaldet af i en stor silo. Fra siloen løfter store kraner affaldet ind i ovnen.

Når skraldebilerne har tømt jeres affaldsbeholder derhjemme eller på skolen, eller hentet containere med brændbart affald på virksomheder og genbrugsstationerne, kører de til et forbrændingsanlæg. På de største forbrændingsanlæg kommer der 3-400 skraldebiler om dagen.

På forbrændingsanlægget vejes alle lastbilerne, der ankommer. Dette sker på en stor vægt, hvor chaufføren, ved hjælp af et registreringskort, registrerer hvilken kommune affaldet kommer fra, hvilken type brændbart affald det er han kører med, lastbilens vægt og hvilket firma han kører for.
Derefter kører chaufføren ind til affaldssiloen og læsser affaldet af. Når han kører ud igen, registreres hans vægt igen, og differencen mellem ankomst- og udkørselsvægten registreres som den mængde affald, han har aflæsset i siloen.
Oplysningerne bruger forbrændingsanlægget til at opkræve afgifter fra kommunerne. Kommunerne betaler en afgift, per tons de leverer. Dette dækker anlæggets udgifter til medarbejdere, vedligeholdelse, energi og så videre. Desuden betales der en afgift til staten.
Kommunerne opkræver afgiften hos borgerne og virksomhederne. Bor du i hus, betaler I direkte til kommunen. Bor du i lejlighed, er det ofte en del af huslejen.

De fleste forbrændingsanlæg foretager nogle stikprøvekontroller af, om affaldet i skraldebilerne rent faktisk kan brænde, men ellers sker der ingen sortering af affaldet på forbrændingsanlæggene. Det er alt for farligt, fordi de store affaldsbjerge virker som kviksand, hvis man bevæger sig ud i det, og fordi affaldet udvikler giftige gasser og kan indeholde skarpe genstande. Det er derfor, borgere og virksomheder skal sortere deres affald, inden de smider det ud.

I siloen blander en eller flere krangrabbe affaldet. Det er for at sikre at en portion affald (på tre-fire tons) har samme brændværdi, så er det lettere at styre temperaturer og ilttilførsel i ovnene. Desuden forebygger omblandingen, at affaldet udvikler varme eller gasser, som giver risiko for, at affaldet selvantænder i siloen.
Kranernes tredje funktion er at løfte affaldet op i tragten, hvorfra affaldet falder ned i ovnen, efterhånden, som der bliver plads.

 

Del denne side med andre