Elektronik er lavet af mange værdifulde materialer.
Men elektronik indeholder også farlige kemikalier.

Artikel om elektronik

Lysstofrør og sparepærer

Der er sikkert masser af lysstofrør i loftet på din skole, og måske har I sparepærer derhjemme? De bruger mindre energi og holder længere. Derfor er det godt for miljøet at bruge dem. Men de indeholder kviksølv og er derfor farligt affald.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om elektronik